Szlovákia nem ismeri el Koszovó függetlenségét, vagyis nem tartja jogosnak a hágai nemzetközi bíróság döntését. Az ilyen logika alapján jogosan kérdőjelezhető meg Szlovákia önállóságának kihirdetése 1993-ból, és Csehszlovákia megalakulása (ezzel együtt Jugoszláviáé) is, valamint 1945 utáni újraszervezése kétséges legitimitású.
A jó hír ebben, hogy vagy újra kell rendezni a Magyar Királyság területének jogviszonyait, amihez még a trianoni döntést sem kell felülvizsgálni (bár az is bűntény volt), mert olyan államalakulatok bitorolják az ősi magyar területeket, amelyekről abban az időben szó sem esett (Szlovákia, Ukrajna, Szerbia, Horvátország). A képlet tehát egyszerű lenne: a felvidéki magyarok csak egy olyan politikai erőben bizakodhatnak, amelyik egyértelműen és következetesen meghirdeti a nemzeti önrendelkezés és függetlenség programját a SZABAD FELVIDÉKÉRT !
Egyébként Szlovákia perverz álláspontja Koszovó kérdésében teljesen mazochista: mert ha a 95 % albánnak önrendelkezési jogát kétségbe vonják Koszovó területén, akkor mi jogon bitorolja ezt a jelenleg Szlovák Köztársaságnak nevezett területet 85 % szlovák?! Vagyis a 10 %-os magyar jelenlét akár az egész szlovákiai terület visszakövetelésére jogosítja fel Magyarországot! Mi pedig eddig csak a magyar többségű terület önrendelkezéséről beszéltünk…
Az önrendelkezési jog minden embert, népcsoportot megillet, amelyről lemondani sem lehet, de kérni kell!
Ennek a jogi szabadságnak ellenében támogatta a szlovák titkosszolgálat és a szlovák tömegtájékoztatás húsz év óta folyamatosan a Független Magyar Kezdeményezés nevű lélekromboló és nemzetáruló bandát olyanokkal az élen, mint A. Nagy László, Világi Oszkár, Huncsik Péter, Gyurovszky László, Húshegyi Gábor, Liszka József, Barak László és Molnár Norbert (mellesleg Berényi is közülük érkezett…). És mellettük folyamatosan népszerűsítették Bugár Bélát, hogy egy olyan megalkuvásra szedje rá elbambult balga rajongóit (mert híveinek zöme ilyen szellemileg fogyatékos társaság), aminek köszönhetően majd lemondanak a magyar nemzet minden történelmi szabadságjogáról, jogos örökségéről, ezzel megteremtve a teljes beolvadás feltételeit. Bugár az elmúl 20 évben ezt a „küldetését” olyan kiválóan végezte, hogy talán a Svatopluk szobor mellett kap ő is egy ilyen bronzból öntött emléket, de lehet, hogy csak a nagy lószerszámra gravírozzák majd rá a nevét.
Ezekkel a gazemberekkel tehát egy jellemes egyén, egy tisztességes magyar ember nem paktál. Marad a kérdés: lesz-e magyar párt, amely kiérdemli a magyar nevet, és vállalja azt a feladatot, amelyre kilencven éve tartó kiszolgáltatott helyzetünk és történelmi sorsunk feljogosítja?!
Amint hírlik, az MKP-nak rövidesen át kell adnia a helyét a fiatal nemzedéknek, mely készen áll arra, hogy azt a feladatot folytassa, amit az Együttélés indított el, de az MKP Bugár Bélával, majd nélküle is ocsmány módon elszabotált.

A program első pontja csak ez lehet:
ÖNRENDELKEZÉST !

Most ebben az ügyben már a hágai bíróság döntése is igazolja, hogy a komáromi nagygyűlés terve jogos és legális volt, de javaslatának elszabotálása Bugár és A. Nagy részéről az egyik legnagyobb gazemberség volt a felvidéki magyarok ellen, amit az elmúlt kilenc évtized folyamán elkövettek. Mert amit erőszakkal vettek el, arról ezek a nemzetáruló gazfickók önként mondtak le, és tízezreket szedtek rá arra, hogy ezt a silány megalkuvást szó nélkül eltűrjék, és még dicsőítsék is.

Aki tehát hátrább helyezi ezt a mércét és nem követeli a teljes függetlenséget, és ha ez nem találna meghallgatásra, akkor szabadságmozgalmat, azzal nincs mit kezdeni!

Akik Hidat vernek a sivatagban, és tehénlepényt etetnek választóikkal… ezekből a képmutatókból volt már elegünk !

Mihályi Molnár László, Szepsi-Felvidék
MVSZ felvidéki OT alelnöke
Honlevél főmunkatársa
Kárpáti Harsona főszerkesztő-helyettese