A Magyar Levéltárosok Egyesülete augusztus 23–25. között, Debrecen városában tartja hagyományos, éves vándorgyűlését. E rendezvények, amelyek a szakma legnagyobb, átlagosan mintegy 250–300 fő részvételével lebonyolított összejövetelei, több szempontból mérföldkövei a levéltáros-társadalom életének.
Különlegességét, egyben kiemelt jelentőségét az idén elsősorban az adja, hogy a program keretében zajlik a Visegrádi Négyek levéltárosainak 2010. évi találkozója is. A cseh, szlovák, lengyel és magyar levéltáros szervezetek vezetői, képviselői minden évben hasonló konferencián cserélnek tapasztalatokat, fűzik szorosabbra együttműködésüket.

Soros házigazdaként a magyar fél kiemelt célja, hogy előmozdítsa a V4-ek együttműködését az Észak-Balkán országaival – Romániával, Szerbiával, Horvátországgal, Bosznia-Hercegovinával és Szlovéniával –, továbbá természetes partnerként vonja be ebbe a programba Ukrajna, Ausztria és Németország levéltárosait. A távlati cél egy olyan együttműködés kereteinek felvázolása, illetve elindítása, amely az eddigiekhez képest szervezettebben, közös projektek kialakításával és felvállalásával tenné intenzívebbé az adott országok, országcsoportok közötti kapcsolatokat.

Az első nap plenáris ülésén az egyes meghívott országok előadói számolnak majd be a hazájukban folyó digitalizálási, adatbázisépítési munkálatok eredményeiről és a terveikről. Napjainkban ez az a terület, amely a leginkább biztat, sőt késztet a nemzetközi együttműködésre, az információk, megoldások, tervek egyeztetésére, közös projektek, szakmai programok kialakítására.

A tanácskozás második és harmadik napi fő témája a nemzetközi együttműködési gyakorlat tapasztalatainak összegzése és a jövőbeni lehetőségek megvitatása, reményeink szerint konkrét projektek előkészítése lesz, s egy közös együttműködési nyilatkozat aláírásával zárul majd.

A vándorgyűlés első napja egy másik fontos nemzetközi vonatkozású programmal indul. A Magyar Levéltárosok Egyesületének közreműködésével, ünnepélyes keretek között kerül aláírásra egy kétoldalú megállapodás, melyet román részről dr. Dorin Dobrincu, a Román Nemzeti Levéltár vezetője, és dr. Reisz T. Csaba, a Magyar Országos Levéltár főigazgatója lát el kézjegyével. A megállapodás értelmében a román fél vállalja az országában őrzött magyar vonatkozású levéltári irategyüttesek fond- és állagjegyzékének összeállítását, míg a magyar fél a hazai levéltárakban őrzött, erdélyi vonatkozású iratok lajstromát készíti el. A megállapodásban foglaltak megvalósulása eddig nem tapasztalt együttműködést eredményez a két ország levéltáros-társadalma között, egyben az országok közötti kulturális kapcsolatok pozitív példája is lehet.
A vándorgyűlésen – természetesen – a hazai szakmai eredmények bemutatására is sor kerül, öt szekció összesen harminc előadása és az azokat kiegészítő szakmai eszmecserék révén.
A rendezvényre több mint 40 külföldi vendéget (a meghívottak negyede határon túli magyar szakember) és mintegy 250 regisztrált magyar résztvevőt, emellett szép számú érdeklődőt várunk. – tudósította hírportálunkat Tyekvicska Árpád, a Magyar Levéltárosok Egyesületének elnöke.

Szállás- és étkezési igényei esetén a Magyar Levéltárosok Egyesületének titkárához (Kiss Anita, tel.: +36 (20) 234–4822) kell fordulni. A részletes program és további információ a következő elérhetőségeken kapható:
4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 1/b.
Postacím: 4001 Debrecen, Pf. 39.
Tel.: (+36) 52/507–550/642
Fax: (+36) 52/507–550/638
http://hbmleveltar.hu – http://hbml.archivportal.hu
E-mail: leveltar@hbml.hu

Felvidék Ma