Ma késő délután a parlament befejezte a kormány programnyilatkozatának vitáját, s ahogy az várható volt, a jelenlévő 145 képviselőből a 79 kormánypárti meg is szavazta. Mától tehát parlamenti felhatalmazással, teljes hatáskörben fejtheti ki tevékenységét Iveta Radičová kormánya.

A programnyilatkozat augusztus 3-án került a plénum elé, akkor Iveta Radičová kormányfő ismertette az elkövetkező négy év hatalomgyakorlásának kereteit megszabó dokumentum legfontosabb részeit, s ehhez kérte a parlamenttől a bizalmat. A vitába a vezérszónok mellett 50 képviselő jelentkezett be írásban, máig nem egészen a felük kapott szót.
Elsőként ma a parlament egészségügyi bizottsági elnökének, Viliam Novotnýnak (SDKÚ-DS) kellett volna szót kapnia, de lekéste az ötödik vitanap nyitányát, így Monika Gibalová (KDH) jelezhette a Tisztelt Háznak és a nyilvánosságnak: négyéves szocialista „garázdálkodás“ után most nadrágszíj-meghúzás következik, hogy az ország gazdasági egyensúlya helyre álljon. Majd röviden arról szólt: meg kell szüntetni az erdők katonai övezetbe sorolását Javorinán, hogy a tulajdonosok végre ténylegesen is megkaphassák vagyonukat. Peter Kalist (SaS), A. Nagy László (Most-Híd), Alexander Slafkovský (SDKÚ-DS), Ondrej Matej (SDKÚ-DS), Ján Golian (SDKÚ-DS), Igor Sidor (Most-Híd), Miroslav Beblavý (SDKÚ-DS), Peter Zajac (Most-Híd), Zoltán Horváth (SDKÚ-DS), Ľudovít Kaník (SDKÚ-DS), Jarmila Tkáčová (SDKÚ-DS) és Pavol Paška (Smer-SD) sem volt jelen a plénumban, amikor sorra került volna, így a lista végére állhatott, bár az is lehet, hogy egyikük sem kíván már felszólalni. Miroslav Číž és Vladimír Matejička (Smer-SD) pedig másodszor sem volt jelen, így végleg kikerült a felszólalók közül.
Jozef Kollár (SaS) arról beszélt, hogy Fico a görög útra terelte Szlovákiát, a jobboldalnak azonban erről le kell térni, sőt a felelőtlen európai intézményeket is rá kell kényszeríteni, hogy „a stabilitási és növekedési paktumot” olyan értelemben változtassák meg, hogy lehetetlenné tegye az eladósodást.

Jozef Burian (Smer-SD) az előző kormány működését sikeresnek nevezte. Rámutatott: Radičová kormánya nem tervez spórolást a kiadásokban, a várható más intézkedésekről pedig semmi konkrétumot nem mond a kormányprogram, tehát az lesz a mérvadó, amit majd később, törvények formájában fog megvalósítani a kabinet, bár ez a programnyilatkozatában nem szerepel. Vladimír Faič (Smer-SD) módosítást terjesztett be a programnyilatkozathoz, ez az Európa 2020 uniós program szlovákiai lebontását érintette. Tárgyi megjegyzésekben szocialista megnyilvánulását „méltányolták” a kormánypárti képviselők.

Vladimír Ondruš (Smer-SD) a munkavállalói érdekvédelem megnyirbálása ellen szólalt fel, ő is megkapta válaszul, hogy „szociális demagógia”, amit elmondott. Miroslav Beblavý (SDKÚ-DS) a „Csenkóné árvái”-ból adott elő részleteket, nem a szlovákiai valóságból. Jarmila Tkáčová (SDKÚ-DS) meg azt kérdezte tőle, van-e fogalma arról, micsoda erőfeszítésébe kerül a munkáltatónak, hogy az alkalmazottai bérét előteremtse, mert ha nincs, akkor ne beszéljen a munkavállalói jogok erőteljesebb védelmének fontosságáról.

Ľubomír Petrák (Smer-SD) az önkormányzatokkal foglalkozó önálló fejezetet hiányolta a programból. Jelezet: az önkormányzati vezetők 80 százaléka független, tehát velük egyeztetve dolgozni egyetlen kormánynak sem szégyen. A gondjaik közismertek, s ezek nem intézhetők el annyival, hogy szigorúbban fogják őket ellenőrizni. Szeretné, ha az önkormányzatokat bevonnák az idegenforgalmi fejlesztésekbe, és azt is, ha az állami iskolák fenntartása erőteljesebb támogatást kapna, mert számára a programnyilatkozat „mintha az oktatási intézmények rejtett privatizációjáról” szólna.

Robert Kaliňák (Smer-SD) is a „maga lovát” dicsérte, azt, hogy sok törvényt az ellenzék támogatásával hoztak meg, eredményeket sorolt, aztán azonban szarkasztikus hangnemben személyeskedni kezdett. Főleg Richard Sulíkot és a SaS védelmi miniszterét állította pellengérre, amiért a tárgyi megjegyzésekben ő is megkapta a magáét. Daniel Lipšic (KDH) belügyminiszter pedig tárgyilagos hangnemben, de keményen megválaszolt neki: arról beszélt, hogy mi mindent kell még beépíteni a törvényekbe, s ő is elvárja, hogy az ellenzék tevőlegesen hozzá fog járulni az ország rendbetételéhez. Bejelentette: megszűnik az az állapot, hogy amit az ellenzék terjeszt elő, azt eleve lesöpri az asztalról a koalíció, mert a politikai kultúra része az is, hogy a mások jó gondolatait is elfogadjuk.

Délután felszólalt A. Nagy László (Most-Híd), aki az emberjogi kérdések fontosságáról beszélt, kiemelte, hogy a Fico-kormány restriktív törvényeiből eltávolítják a megtorló rendelkezéseket, javítani fogják a magyar-szlovák viszonyt, de a kisebbségek jogállást is, főleg a romák helyzetének rendezését nevezte fontosnak. Az oktatásügyben a Fico-kormány szerinte nem törődött a kisebbségekkel, most viszont remény lesz például a ruszinok anyanyelvi oktatási problémáinak orvoslására is. Peter Zajac (Most-Híd) kifejtette: ez a kormány nem ellenségeket fog keresni, nem fogja lebecsülni a vállalkozókat, a sajtót, nem a szociális demagógia, hanem a felelősség kormánya lesz. Nyilvánosan bocsánatot kért Malina hedvigtő az ország nevében azért, ami vele történt, de megkövette azt az embert is, aki tudtán kívül robbanóanyagot csempészett Írországba és a kassai rendőrkapitányságot megalázott roma gyerekeket is. Rafael Rafajtól (SNS) mindketten megkapták szavaikért a magukét.

A leginkább azonban Igor Matovič (SaS) lepődhetett meg azon, amit parlamenti újoncként Anna Belousovovától (SNS) kapott. Matovič, aki lapjában írt a parlamenti vitáról, “Anča”-ként említette Belousovovát, aki ezen annyira megsértődött, hogy a déluténi ülés elején a tanácsteremben pofon végta Matovičot. Azzal indokolta tettét, hogy ő egy igazi “dáma”, s meg kell tanítania a férfiakat, hogyan kell viselkedni egy dámával. (Belousovová ezzel még V. Móricon, egykori párttársán is túltett, aki a parlamenti folyosón, de csak újságíróval jutott el a tettlegességig.)

Fel akart szólalni a vitában Štefan Harabin, a Legfelsőbb Bíróság elnöke is, ezt azonban a plénum nem szavazta meg, s nem csupán a koalíció képviselői nem nyomtak igent Harabin kérésére.

A vita végén szólt Pavol Paška (Smer-SD), aki az egész programnyilatkozatot fércmunkának nevezte és elutasította. A zárszót Iveta Radičová kormányfő mondta, megköszönve az aprólékos vitát. Megismételte kormánya legfőbb céljait: a felelős gazdálkodást, a korrupció elleni azonnali fellépést, az igazságos igázságügyet, az oktatás reformját, és egy olyan országot ígért, ahol mindenki megtalálhatja a helyét. Több, a vitában feltett kérdést is megválaszolt, majd a Tisztelt Ház bizalmát kérte kormányának.

A bizalmat megkapta, 16:41-kor mind a 79 koalíciós képviselő igent mondott a programnyilatkozatra. A 66 ellenzéki képviselő nemmel szavazott.

Felvidék Ma