Minden hónap 13-án fatimai engesztelő imanapot tartanak a csallóközi Dercsikán. A zarándokokat hívja és várja a dercsikai egyházközség.
A 2010. szeptember 13. dercsikai imanap programja:

15.30 – 16.00 – szentgyónási lehetőség
16.00 – 16.30 – a fatimai szentolvasó imádkozása elmélkedve
16.30 – 18.00 – Hodossy Péter és Tamás élménybeszámolója a gyalogosan megtett zarándok útjukról Csíksomlyóba
18.00 – szentmise Szűz Mária tiszteletére, mely végén engesztelő ima .

Mindenkit nagy szeretettel várunk, mind lelkiatyákat, mind a kedves híveiket.Az imanapon való részvételünk nemcsak a Mária tiszteletünket fejezze ki, de építsük vele az egységet is Egyházunkban. – olvasható Bíró Sándor lelkiatya felhívásában.

Felvidék Ma