A Rákóczi Szövetség hagyományaihoz híven, idén augusztusban immár 22. alkalommal rendezte meg Szentendrei Főiskolás Táborát. A Szövetség céljai között szerepel a határon túli fiatalok társadalmi szerepvállalásának elősegítése, nemzeti önazonosságuk erősítése, a társadalomról való gondolkodás kereteinek tágítása, valamint a már létező és új kapcsolatok elmélyítése, ápolása.

Ennek a közösségteremtő tevékenységnek köszönhetően idén is közel 100 egyetemista és főiskolás érkezett a szentendrei „Pap-szigetre”, a Kárpát-medence minden tájáról, Erdélyből, Felvidékről, Vajdaságból, Kárpátaljáról és Magyarországról.

Megérkezésük estéjén, augusztus 23-án került sor a tábor hivatalos megnyitójára, ahol Dr. Halzl József a Rákóczi Szövetség elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd a Benkő Kamarazenekar élvezetes hangversenyén vehettek részt, amelyen Mozart, Haydn és Dvorak darabok közkedvelt dallamai csendültek fel.
A borkóstolóra kínált borok megízlelése után kisebb csoportokba tömörülve ismerkedtek tovább a fiatalok.
Kedden, a reggelit követően, Hans Kaiser, a Konrad Adenauer Alapítvány magyarországi vezetőjének előadása nyitotta a napot, aki kiemelte a fiatalok társadalomban betöltött szerepének fontosságát, majd Bod Péter Ákos közgazdász következett, aki élvezetes előadással tette érthetővé a fiatalok számára a gazdasági élet buktatóit. Délután dr. Jeszenszky Géza, volt külügyminiszter beszélt a rendszerváltozást követő külpolitikai helyzetről, és annak dilemmáiról. Pozsgay Imre, mint élő történelem vetítette elénk a magyarországi helyzetet 1990-ből, majd Dr. Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkárának „29 pont” című élvezetes előadása következett. A vacsorát követően Berényi József, a Magyar Koalíció Pártja elnökének előadását hallgathatták meg a diákok, akik kérdésekkel és észrevételekkel szólaltak fel, hangot adva véleményüknek a felvidéki helyzettel kapcsolatban. Sólyom László, volt köztársasági elnök előadása nem kisebb érdeklődésre adott számot. A volt köztársasági elnök diplomatikus hangvételű érvelése a nemzetközi konfliktusok elkerüléséről, valamint a kulturális nemzet fogalmának fontosságáról szólt, miközben személyes tapasztalatait és emlékeit is megosztotta a közönséggel.

Berényi József, az MKP elnöke a táborban

Szerdán, Répás Zsuzsanna, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkárának előadását hallgatták meg, aki tájékoztatóval szolgált a kettős állampolgárság megszerzéséről. A délután folyamán Kántor Zoltán, a Magyar Külügyi Intézet munkatársának élvezetes előadása következett, majd professzor dr. Raffay Ernő történész tartott lehengerlő előadást, melyet a táborlakók nagy érdeklődéssel hallgattak.
A szerdai napra Lukács Csaba a Magyar Nemzet újságírója tette fel a koronát. Érzékletes előadásával Észak- Korea és a kapitalista nyugat közötti kontrasztot mutatta be. Személyes élményeiről és tapasztalatairól mesélt, mondandójának pedig a magával hozott fényképekkel adott nyomatékot és bizonyságot.
Csütörtökön a fiatalok felkeresték Szentendre alpolgármesterét, Kun Csabát, aki a Városháza dísztermében fogadta őket. Röviden bemutatta a város múltját, beszélt jelenéről, és a jövőbeni fejlesztésekről, amelyek megvalósításáért minden lehetőt megtesznek. Az előadást követően a saját szemükkel is meggyőződhettek a város méltán emlegetett szépségéről – mediterrán hangulatot árasztó utcái behálózzák az egész belvárost. Az ebédet követően dr. Hatos Pál előadását hallgathatták meg. A Balassi Intézet főigazgatója dr. Richly Gábor, oktatási igazgatóval együtt érkezett, aki bekapcsolódott az oldott hangulatú beszélgetésbe.
Az őket követő Gál Gábor, a Most-Híd Párt képviselőjének előadása felkorbácsolta a hangulatot. A diákok nem fukarkodtak a kérdésekkel, melyek főleg a párt megalakulásának okait firtatták, és a jövőbeli tervekre vonatkoztak.
Szarka László történész, a Selye János Egyetem dékánja „Kisebbségi pártok többségi demokrácia” címmel tartotta meg előadását. Az előadások sorát Szász Jenő, a Magyar Polgári Párt elnöke zárta.
A vacsora után filmvetítés következett. Egy nemrégiben forgatott és nagy port kavart filmet, a Bűn és büntetlenséget nézhették meg. A vetítést követően a film rendezői adtak közönségtalálkozót, ahol beszéltek a forgatás körülményeiről, a személyes benyomásaikról, és a koncepcióról, amely szerint megalkották a filmet. Novák Tamás történész és Skrabski Fruzsina őszintén feltárta véleményüket és aggodalmaikat, amik a forgatás során felmerültek, és beavattak mindenkit az alapötlet megszületésének körülményeibe is.
Pénteken délelőtt érkezett dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke, aki előadásában kiemelte a Magyar Kormány új nemzetstratégiájának fontosságát és megosztotta a hallgatósággal a határon túli magyar kisebbség helyzetének javítására irányuló elképzeléseit is. Előadása élénk vitára sarkallta a jelenlevő főiskolás és egyetemista fiatalokat, akik szintén kifejtették a magyar kisebbség jelenlegi helyzetét érintő személyes tapasztalataikat és véleményüket.
A délelőtt folyamán a diákszervezetek vezetői dr. Halzl Józseffel, a Rákóczi Szövetség elnökével ültek le egy képzeletbeli kerekasztal mellé, ahol barátságos beszélgetés keretén belül tárgyalták meg a jövőre vonatkozó terveiket, észrevételeiket és a 23. Szentendrei Főiskolás Tábor programját, a délután folyamán pedig a játékos vetélkedőn és sportprogramokon vettek részt.
A résztvevő diákok visszajelzései is megerősítik azon meggyőződésünket, hogy a Főiskolás Tábor az idei évben is nagymértékben hozzájárult a résztvevő diákszervezetek és diákszervezeti vezetők együttműködésének erősítéséhez, a fiatalok szakmai fejlődéséhez és a társadalomról való gondolkodás kereteinek a bővítéséhez.

További fényképek a Fotóalbumunkban tekinthetőek meg.

Felvidék Ma, Kovács Bernadett