Tíz szlovákiai magyar lelkipásztor vett részt azon a négynapos Konfi+ elnevezésű konferencián, amelyet Berekfürdőn augusztus 22-25-e között szervezett meg a magyarországi Református Egyház Zsinatának Ifjúsági Osztálya. A konferencia fő célja – a gyakorlati képzésen túl – Kárpát-medencei szinten való hálózatépítés és szakmai műhelyformálás volt. „Egy újabb konferenciával több”, mondhatná az, aki nem vett részt a szóban forgó alkalmon – írja beszámolójában Süll Tamás kulcsodi lelkipásztor hozzátéve, hogy „akik viszont résztvevői lehettünk, inkább megszívleljük az ott elhangzottakat, és megfontoljuk a megélteket.

A több mint százhatvan résztvevő közül tíz felvidéki lelkipásztor vett részt. A konferencia fő célja a gyakorlati képzésen túl a Kárpát-medencei szinten való hálózatépítés és szakmai műhelyformálás volt. A délelőtti főelőadásokon és a csoportos megbeszéléseken kívül naponta kétszer tizenkét szeminárium közül lehetett válogatni. Öt különböző műhely teret adott arra is, hogy a lelkipásztorok magunk is újra kamaszokká váljanak.

„A kora reggeli könyörgés és esti filmvetítés, egész napos könyvvásár és késő esti mély beszélgetések nem sok szabadidőt hagytak a négy nap alatt. Aligha akad még valaki, aki reménykedne abban, hogy fiataljaink lekonfirmálva aktív egyháztagokká válnának gyülekezeteinkben. Aki mégis a kivétel alá sorolja magát, elárulhatja hozzáállásának titkát. A fent említett konferencia kamaszok életfelfogásáról, a konfirmáció lényegéről, és a lehető módszerekről szólt, hála az Úrnak, nem a megszokott frázisok halmazával telítve, hanem gyakorlati tapasztalatok átadással lehető legtöbb szempontból megközelítve az ismert problematikát: mit tegyünk, hogy fiataljaink megmaradjanak gyülekezeteinkben, és ne csak kikonfirmáljanak?” – zárja beszámolóját Süll Tamás kulcsodi lelkipásztor a konferencia egyik résztvevője.

Reformata