Megdöbbenéssel értesültem róla, hogy Andruskó Imre (MKP-s tagságát felfüggesztve) Komáromban a Most-Híd párt önkormányzati választási listáján képviselőjelölt.

Ez a hír felelevenített bennem egy múltbeli történetet. A Magyar Koalíció Pártja (MKP) Országos Tanácsán hangzott el a következő mondat Andruskó Imre szájából: „A szlovákiai magyaroknak nincs szükségük magyar egyetemre!”. Ez a kijelentés az egyetem létrejötte előtt hangzott el, még annak előkészítése folyamán. A mondat súlya hatalmas, mivel tartalma az anyanyelvű felsőfokú képzést utasítja el  szülőföldünkön. Andruskó Imre pedig a komáromi Selye János Gimnázium igazgatója… Ha nem ért(ett) egyet az egyetem létrejöttével, rendben van, álljon félre, és akkor ne vegyen részt a munkában. De… 2009 őszén megtudtam (saját maga árulta el egy vele kapcsolatos cikkben), hogy Andruskó Imre a komáromi Selye János Egyetem igazgatótanácsának is a tagja! Kérdem én: Hogy ülhet egy olyan ember egy intézmény vezetésében, aki nem ért egyet annak működésével? Hogyan tud dolgozni az egyetemért, fejleszteni azt, ha nem is hisz benne? Rendben van ez? Miért?
Észrevettem, hogy a komáromi Most-Híd listáján egy egyetemi hallgató is képviselőjelölt. Kiderült, hogy a komáromi Selye János Egyetem hallgatója! Abszurd helyzetnek tartom. Hogy miért? Miért indul egy egyetemi hallgató egy olyan párt listáján, amelyik párt azért jött létre, hogy gazdasági érdekek kiszolgálása mellett tegye tönkre az MKP-t. Azt az MKP-t, amelyik létrehozta a komáromi Selye János Egyetemet. Most ez a hallgató az MKP-val szemben indul az önkormányzati választásokon. Valószínűleg a hallgatónak elég nagy a népszerűsége a többi diák között… Nem értem őt, de valószínűleg a Most-Híd (az ő tudta nélkül) „megvette“ őt, hogy a diákok egy részét így is maguk köré bolondítsák.
E történet alapján levonhatjuk a tanulságot, hogy miképp lehetünk „sikeresek“ (és gerinctelenek): fordítsunk hátat a szolgálatnak, a köszönetnek, az igazságnak, a magyarságnak!
Végül a házi feladat, gondolkodjunk el ezen: Ki kivel van? Ki őszinte és ki nem az? Hová vezethet az ilyenfajta a gondolkodásmód?

ZL (megj: név és cím a szerkesztőségben)