Ünnepi délutánra hívta a zalabai református templom harangja a község lakosait. Az istentisztelet keretén belül Péntek László, a Körösfői Rákóczi Szövetség helyi szervezete vezetőjének előadásában megemlékezett az október 6-án Aradon kivégzett 13 vértanúról és Vasvári Pálról. Ünnepi koncertet adott az ipolysági Rédli testvérpár.

 

A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma mellett működő Heraldikai Bizottság elnöke, PhDr. Peter Kartous, CSc., akinek hatáskörébe tartoznak az állami és helyi szimbólumok, jelképek, személyesen adta át a község címerét, pecsétjét és zászlaját Michlian Etelkának, a község polgármester asszonyának. Zalaba címere zöld pajzson arany színű kéve, arany csoroszlya és arany megfordított ekevas, mindez ezüst szalaggal övezve, visszafordult könnycsepp végekkel. Zalaba zászlója hat hosszanti sávból áll, a színek: zöld, sárga, zöld, sárga, zöld és fehér, három csücsökkel befejezve. Az önkormányzat pecsétje kerek, középen a szimbólumával, „Obec Zalaba” körfelirattal, átmérője 36 mm.
Az ünnepi istentisztelet végén nt. Ambrus Erika áldását adta az átadott szimbólumokra, és a jelenlévőkkel közösen elénekelték nemzeti imánkat.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével a Budapesti Rákóczi Szövetség elnöksége Kun Ferencz vezetésével, Farkas Iván, az MKP gazdasági és régiófejlesztési alelnöke, Lőrincz Tamás, az MKP lévai járási elnökség tagja.

Felvidék Ma, Kakas Pál