Együtt a közös jövőért címmel szervezett konferenciát november 5-én a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű Alapiskolában a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének Dunaszerdahelyi Területi Választmánya, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének Dunaszerdahelyi Területi Választmánya, a CSEMADOK Dunaszerdahelyi Területi Választmánya és Dunaszerdahely városa.

Fontos konferenciának adott otthont a Vámbéry Ármin Alapiskola. Ötletünkből kibontakozott egy kezdeményezés magyar identitásunk megőrzése érdekében. Egy együttműködési megállapodást írt alá három szlovákiai magyar alapszervezetünk járási szinten (Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége és a Csemadok) az „Együtt a közös jövőért” konferencia keretében. Az összefogás egy kezdeményezés, hogy ütőképesebb és aktívabb legyen szlovákiai magyar közösségünk, hogy ne asszimilálódjunk, hiszen évről évre fontos eseményeken negatív híreket olvashatunk. 2011-ben úgyszintén egy nagyon fontos országos mérés következik, a népszámlálás. Ez a statisztikai adat évekre meghatározza helyünket a kormányprogram aspektusából. Tegyünk meg mindent magyarságunkért! – nyilatkozta PaedDr. Masszi János, az iskola igazgatója honlapunknak.

Megtisztelte a konferencia résztvevőit és szervezőit jelenlétével a Magyar Köztársaság pozsonyi nagykövetségének képviselője, Váradi Lajos és Makláry Szalontai Csaba, a Rákóczi Szövetség országos elnökségének tagja is. Az együttműködési szerződés aláírása előtt Horony Ákos a nyelvtörvény jogi aspektusairól tartott előadást a jelenlevőknek.

A konferenciát, amelynek szervezésében Lázok Attila, a Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmányának titkára is élen járt, egy közös együttműködési nyilatkozat zárta. A SzMPSz járási elnöke, Gúgh Béla, a SzMSzSz járási elnöke, Sátor Zoltán és a Csemadok TV elnöke, Varga László a következő együttműködési szerződést írta alá:

“Együttműködési megállapodás a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetségnek Dunaszerdahelyi Területi Választmánya, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének Dunaszerdahelyi Területi Választmánya és a CSEMADOK Dunaszerdahelyi Területi Választmánya között Ezen együttműködési megállapodás a felek közös és hatékony munkáját hivatott elősegíteni a következő tartalmi egységekben:

I. Közös fellépés a magyar óvodába és iskolába való beiratkozások területén, ahol a három szervezet hatékonyan együttműködve segíti az óvodákban, az alapiskolákban és a középiskolákban az információs munkát, tartalmas identitást megőrző programok szervezését, reklám és ismertető anyagok kidolgozását, terjesztését. Ennek érdekében hatékony és aktív munkát végző koordinációs tanács létrehozása szükséges, amely a szervezés akadálymentességét biztosítja.

II. Szorosabb együttműködés az ifjúsági programok megvalósításában, ami lehetővé teszi a színvonal és a nevezési létszámok emelkedését. Elegendő és kellő motiváció biztosítása segédanyagok, díjak és az adott versenyek mellékprogramjainak megszervezésében. Példaként említendő: Tompa Mihály szavalóverseny járási fordulói, DMT járási versenye, Bíborpiros Szép Rózsa járási versenyei, közös járási gyermek és ifjúsági rendezvények szervezése.

III. A szervezetek által létrehozott programok, konferenciák, rendezvények propagálása, támogatása, a tapasztalatok kölcsönös kicserélése. A tervezett rendezvények időpontjainak egyeztetése annak érdekében, hogy ne történjenek ütközések, átfedések.

IV. Kölcsönös részvétel a szerződő felek legjelentősebb járási és hagyományos ünnepi eseményein, rendezvényein, mint például: március 15., augusztus 20., október 6., október 23., járási kulturális ünnepélyek, művelődési táborok, ifjúsági találkozók és egyéb hagyományok szerint szervezett járási rendezvények.

V. Járási elnökségek és a koordinációs tanácsok legalább két alkalommal létrehozott találkozója évente, valamint a tervek és programok tartalmi részeinek közös megvitatása, kiegészítése. Pályázati lehetőségek effektív kihasználása, a jövő nemzedék aktív bevonása a tevékenységi körökbe, hiszen „egységben az erő”.

VI. Közös fellépés a 2011-ben szervezett országos népszámlálás témakörében, hogy vállalják magyarságukat a magyarnak született állampolgárok. Beszélgetések, előadások szervezése, információs anyagok készítése.”

Felvidék Ma, ka