A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége megalakulásának 20. évfordulója alkalmából szombaton Komáromban, a Tiszti pavilon dísztermében ünnepi ülést szervezett. Az ünnepélyes találkozó keretében került sor a Felvidéki Pedagógusok Házának átadására is.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a rendszerváltozást követően egyike volt az elsőként megalakult magyar szervezeteknek az akkori Csehszlovákiában, hiszen 1990. január 13-án tartotta alakuló ülését Nyitrán. Itt került elfogadásra a szervezet ideiglenes alapszabálya, majd május 8-án a belügyminisztérium bejegyezte a társaságot és hivatalossá vált a működése. Négy nappal később pedig az első közgyűlésén megválasztották az SZMPSZ vezetését. A Kárpát-medencében így elsőként Szlovákiában alakult meg a kisebbségben tevékenykedő magyar pedagógusok szövetsége, példát mutatva a többi magyar pedagógus közösségnek.
Az ülésen elsőként a Szózat hangzott el, megnyitó beszédet mondott az SZMPSZ alelnöke Vörös Mária, majd Pék László elnök is, aki felvázolta a szövetség működésének elmúlt húsz évét, annak sikereit az oktatás területén, amelynek köszönhetően immár 2700 taggal rendelkeznek. Az elnök továbbá kiemelte, az elkövetkező időszak egyik lényeges feladata egy államilag finanszírozott módszertani központ létrehozása, amely a magyar iskolákat szolgálná.

Ezt követően a több országból érkező meghívott vendégek felszólalásait hallgathatták meg a résztvevők.Csaknem minden magyar pedagógusszervezet képviseltette magát Komáromban. A magyar kormányzatot Répás Zsuzsa, a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár és Szantner Viktor, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárságának Kabinetfőnöke képviselte.

Ádám Zita alelnök érzelmekkel telített előadásában visszatekintett szövetség működésének sikeres húsz évére. Ezt követte a díszoklevelek és emlékérmék átadása, amelyekkel azokat tüntették ki, akik munkájukkal, támogatásukkal kiemelkedően hozzájárultak a szövetség fejlődéséhez.
Délután került sor a Felvidéki Pedagógusok Házának átadására, Komáromban a Fürdő utcában. Ünnepi beszédet mondott Jókai Tibor, az SZMPSZ irodavezetője és köszöntötte az SZMPSZ-t Szantner Viktor, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárságának Kabinetfőnöke, aki felolvasta Hoffmann Rózsa államtitkár a jubiláló szervezetnek írt levelet. A rendezvényen többek közt részt vett Heizer Antal, a Magyar Köztársaság pozsonyi nagykövete is.

Jókai Tibor portálunk kérdésére elmondta, nagy öröm számukra, hogy elkészülhetett a pedagógusok háza, mert minden más külhoni pedagógus szövetségnek már évek óta van saját épülete, ahol a különböző szakképzéseket, versenyeket, továbbképzéseket lebonyolíthatják. Az intézményben három terem nyújt majd alkalmat a képzésekre, most már modern környezetben. Természetesen komoly anyagi támogatásra volt szükség a megvalósításához, és magyarországi forrásoknak, a Szülőföld Alapnak és az oktatási tárcának köszönhetik, hogy immáron létrejött a Felvidéki Pedagógusok Háza. Az irodavezető azt is hozzáteszi, az első köztársaság idejében már létezett egy ilyen ház Pozsonyban, amely egy nagy központ volt a belvárosban és a pedagógusoknak köszönhetően épült.Többek között még kollégium is volt benne, de ez a jogfosztottság idejében elveszett és a rendszerváltozást követően sem lehetett visszaigényelni.

Az ünnepélyes átadást követően emléktábla-avatásra és ház megáldására is sor került. A hivatalos programot a himnusz zárta.

Felvidék Ma