Immár második alkalommal szervezett konferenciát a Pázmaneum Társulás, a Jópásztor Alapítvány és a Csemadok Komáromi Alapszervezete a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács (ICCJ) védnöksége alatt november 18-án a felvidéki Komáromban a keresztény – zsidó párbeszéd jegyében, „Keresztények és zsidók – egymás tükrében“ címmel. A konferencia előadói a téma felvidéki, magyarországi és nemzetközi szakértői voltak.

A Selye János Egyetemen megtartott nemzetközi konferencián a megjelenteket Stubendek László polgármesterjelölt, a Csemadok Komáromi Alapszervezetének elnöke üdvözölte, majd bemutatta a konferencia előadóit.

Elsőként ThDr. Karaffa János, a Sapientia Hittudományi Főiskola biblikus tanára kezdte meg az előadássorozatot. Előadásának címe: „A zsidó nép és szent írásai a keresztény Bibliában” volt. Az előadó a Pápai Biblikus Bizottság dokumentumát ismertette és rámutatott az Ószövetség helyes értékelésének szükségességére a keresztények részéről.

A konferencia második előadója Mgr. Farkas Zsolt doktorandusz, a Jópásztor Alapítvány elnöke volt, aki „Az antiszemitizmus 20. századi megnyilvánulásai és a Katolikus Egyház álláspontja” címmel tartott előadást a hallgatóságnak. Az előadó kitért az antiszemitizmus fogalmának jelentésére és annak egyes történelmi korokban való megnyilvánulásait elemezte. Ezt követően ismertette a különböző szélsőséges mozgalmak által használt jelképeket és azok antiszemita üzenetet sugárzó, erőszakra lázító tartalmát is, majd a Katolikus Egyháznak az antiszemitizmust elítélő álláspontjáról nyújtott elemzést.

A konferencia ThDr. Schmatovich Jánosnak, a Győri Hittudományi Főiskola biblikus professzorának “Szent Máté és János evangéliumának helyes értése a vallásközi párbeszédben” című előadásával folytatódott, aki konkrét szentírási helyek magyarázatának segítségével cáfolta az Újszövetség állítólagos antijudaizmusáról egyes körök részéről megfogalmazott vádakat.

Dick Pruiksma, a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács (ICCJ) főtitkára, aki hivatali elfoglaltsága miatt személyesen nem tudott részt venni a tanácskozáson, „Aktuális fejlemények a keresztény-zsidó párbeszédben“ címmel ugyancsak megküldte előadását a konferenciára, amely felolvasásra is került. Az előadás a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács azon erőfeszítéseit mutatta be, amelyek a keresztények és zsidók közeledését célozták a múltban és ezt szorgalmazzák ma is különböző programok és rendezvények formájában. Ilyen jelentős rendezvény volt a közelmúltban a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács (ICCJ) Isztambulban megrendezett konferenciája is, amelyen a Pázmaneum és a Jópásztor Alapítvány képviseletében ThDr. Karaffa János és Mgr. Farkas zsolt atyák is részt vettek.

A konferencia záró előadását Dr. Novák Tamás, a Komáromi Zsidó Hitközség képviselője tartotta, aki „Zsidók és keresztények viszonyának alakulása Komáromban“ címmel nyújtott történeti áttekintést a témáról. A konferencia lezárását követően a a hallgatóság ellátogatott a Menház épületében található zsinagógába is, ahol Paszternák Antal, a komáromi zsidó hitközség vezetője köszöntötte a megjelenteket, majd bemutatta a zsinagógát és a múzeumot. A konferencia résztvevői kinyilvánították abbéli szándékukat, hogy további találkozók révén szorgalmazzák egymás értékeinek kölcsönös megismerését és elfogadását, s együttesen küzdenek egy emberibb világért, ahol az igazság és szeretet törvénye uralkodik.

A konferenciáról készült fényképek megtekinthetőek Képgalériánkban.

Stubendek László és Batta István református missziós lelkipásztor

Pázmaneum, Fotók: Wolf