A szlovákiai és csehországi egyetemeken tanuló magyar diákokat összefogó szervezet élére Kocsis Édua pozsonyi hallgatót választotta meg a Diákhálózat (DH) közgyűlése. A gyűlésre, mely a Hallgatói Parlament nevet viseli, a DH tagszervezeteinek részvételével félévente kerül sor, és Szlovákia más-más régiójában rendezik meg.

Ez alkalommal a kelet-szlovákiai Nagykövesd adott otthont a tanácskozásnak.  Az elmúlt félév tevékenységének értékelésén és a stratégiai egyeztetésen túl a gyűlés legfontosabb programpontja a tisztújítás volt. Tóth Tímea lemondott elnöki tisztségéről, melyet 2009-ben egy évre vállalt el. Beszédében, amelyben lemondását közölte, kiemelte, hogy az elmúlt időszakban a DH társadalmi aktivitása jelentősen növekedett, valamint megköszönte a tagszervezetek és a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzatának munkáját.

Tóth Tímeát az elnöki poszton felváltó Kocsis Édua programjában kiemelte, hogy a fenntarthatóság és a fejlődés jegyében szeretné tovább vinni a szervezet programjait. Céljai között szerepel az is, hogy a Diákhálózat megalakulásának 20. évfordulóját méltó módon ünnepeljék meg. Kiemelt szerepet szán a korszerű információs technológiák nyújtotta lehetőségek kiaknázásának és a nemzetközi projekteknek, például a „Fiatalok Lendületben” programba való bekapcsolódást is prioritásai közt említette.  Az új elnök, Kocsis Édua mellett a szervezet vezetőségébe is új nevek kerültek be, úgy mint Jakab Attila (belügyi alelnök), Sörös Márta (marketingért és kommunikációért felelős alelnök), Pathó Gábor (oktatásügyi alelnök). A szervezet vezetőségében Velebný Csilla (gazdasági alelnök) és Orosz Örs (külügyi alelnök) megtartották posztjukat.

A Diákhálózat a szlovákiai magyar egyetemi hallgatók társadalmilag aktív szervezete kíván lenni. Egyesíti magában az egyetemi városokban működő diákszervezeteket. Ernyőszervezeti funkciójának és érdekérvényesítő erejének pillérei a tagságát alkotó diákszervezetek. A KIKELET a kassai hallgatókat tömöríti, a Juhász Gyula Ifjúsági Klub a nyitrai egyetemeken tanuló magyar diákok szervezete, a DH-nak tagja még a Nagyszombati Diákklub és a pozsonyi József Attila Diákklub. A DH-nak két csehországi diákszervezet is tagja, a prágai Ady Endre Diákkör és a brünni illetőségű Kazinczy Ferenc Diákklub.  A Diákhálózat a közelmúltban szintén ülésező Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának, illetve annak Koordinációs Bizottságának aktív tagja. A DH a kerekasztal több programjában is részt vesz, így a közelmúltban elkészült Kétnyelvűség Felmérő Körutat teljes mértékben a szervezet aktivistái valósították meg.

A hálózat a hazai tudományosság érdekében egyedülálló jelentőségű programot kezdeményezett. A DH szervezésében megalakult Szlovákiában a Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia. Ide a szlovák egyetemeken tanuló magyar anyanyelvű hallgatók nevezhettek tudományos munkáikkal. Ezeket a pályamunkákat szakmai zsűri értékelte. A résztvevők értékes díjakat nyerhettek, a legjobbak pedig továbbjutottak a magyarországi Országos Tudományos Diákköri Konferenciára.  A DH számos programja közül kiemelendő még a SzakGyak, amelynek keretében az egyetemisták nagyvállalatoknál vehetnek részt szakmai gyakorlaton. A Diákhálózat legnagyobb tömeget megmozgató programja a Gombaszögi Nyári Tábor, melyet idén Krasznahorkaváralján rendeztek meg. A színvonalas programok és a kellemes hangulat sok fiatalt vonzott a festői vidékre.

A Diákhálózat gondozásában jelenik meg az Alma Mater nevű lap, melynek legújabb száma szintén a közelmúltban került az olvasók elé. Ez a lap a fiatal szlovákiai magyar értelmiségiek fórumának szerepét kívánja betölteni.

Czímer Gábor, DH