Mészáros József gimnáziumi matematika tanár munkásságát hűen tükrözi mottója, amely végigkísérte életét gyökereitől kezdve: „Követelek Tőled, mert becsüllek”. Gazdag alkotói, szellemi tevékenysége, az eszme, amit közvetít a mai napig példaértekű a felvidéki oktatásügy berkein belül. A jókai általános iskolai évek alatt tanítói magyarságtudatra és a matematika szeretetére nevelték. 1954-ben érettségizett a galántai Magyar Tannyelvű Gimnáziumban, ahol tudatosult benne az elhatározás, hogy a matematika világa felé orientálódik. 1961-ben középiskolai matematika tanári oklevelet szerzett a pozsonyi Pedagógiai Főiskola matematika-fizika szakán. A tényleges katonai szolgálat után visszatért az „Alma Materebe”, a mai galántai Kodály Zoltán Gimnáziumba, ahol megkezdte a fiatalokkal történő intenzív foglalkozásokat. 1963-tól 2001-ig, azaz nyugdíjaztatásig tevékenykedett a patinás oktatásügyi intézményben. Tanárrá válásának, eredményekben gazdag pályafutásának domináns állomáshelye volt ez az iskola. A kezdetektől fogva ráhangolódott a Matematika Tanítása módszertani folyóiratra, amiből nemcsak tapasztalatokat, ötleteket merített, hanem feladatmegoldóként is kiváló eredményeket ért el. Nagy hatást gyakorolt rá Oláh György, a komáromi középiskolai matematikatanárral ápolt gyümölcsöző szakmai kapcsolata igaz barátsággá nőtte ki magát. Bekerült a matematika világának vonzáskörébe. Megismerkedett a Középiskolai Matematikai Lapokkal (KöMaL), cseh folyóiratokkal, amelyek további inspirációt nyújtottak számára. Befogadó volt az új ismeretekre, és egyre színvonalasabban végezte a munkáját. Bekapcsolódott a Rátz László Vándorgyűlésekbe, amelyek keretein belül újabb tapasztalatokat szerzett, matematika tanítás formáló erőnek bizonyult.
A tehetséges diákokkal szakkörök keretein belül foglalkozott. Olyan kiváló diákokat tanított, akik nemzetközileg is elismert szakemberekké váltak a későbbiekben, mint pl. Mészáros Attila, a prágai Károly Egyetem docense, Tóth Attila informatikus, Kocsis Menyhért, a grenoblei Max von Laue kutatóintézet munkatársa. A Tanár Úr hivatása, egyben hobbija, a matematika. Ráérzett a tudomány jellemformáló voltára. A feladatokat nemcsak saját kedvtelésére oldotta meg, hanem elvárta, hogy tanítványai is kövessék. Az állandó továbbképzés jellemvonásává vált munkásságának.
Diákjaival részt vett különböző versenyeken. Volt olyan időszak, hogy tíz-tizenöt szálon is futott ez a tevékenység. Előadóként nagy megbecsülésnek örvend, mind itthon, mind Magyarországon. KöMaL feladatmegoldó délutánokat vezetett a Dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Gimnáziumban.

A Győr-Moson-Sopron megyei versenyek sikeres résztvevői, és rendszeres meghívottja a balatonberényi tehetséggondozó tábornak. Legnagyobb eredményként tartja számon, hogy két diákját (Herencsár Albertet, Estélyi Istvánt) beválogatták a szlovák matematikai olimpiai csapatba. Éveken keresztül sikeresen bekapcsolódtak a Középiskolai Matematikai Lapok versenyeibe. A 2003/2004-es tanévben két tanítványa, Estélyi István és Birkus Róbert is a pontverseny első helyén végzett.
Gazdag pályafutását tükrözi az is, hogy az Orbis Pictus által kiadott könyvcsalád egyik lektora volt. Horváth Gézával együtt jelentették meg két könyvben az általános iskolások számára összeállított versenyfeladatokat. 1982-ben országos első helyet ért el pedagógiai felolvasásban, majd egy évvel később második helyen végzett. Mészáros József munkáját a szakma is díjazta. 2000-ben a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Czabán Samu-díjjal tüntette ki. 2005-ben a Magyar Tudomány Napja alkalmából elismerő oklevélben részesült.
2001-óta, Szencen, a Szenczi Molnár Albert Gimnáziumban tevékenykedett az idei évig. Fáradságot nem ismerve adta át tudását a feltörekvő nemzedék számára. Lépésről-lépésre vezette tanítványait, kissé könnyebb feladatokkal kezdte, beépítette óráiba a matematika szórakoztató jellegét. Ezáltal a diákok megkedvelték a matematikát, és jöhettek az összetettebb feladatok. Szerencsés embernek érzi magát, mert a diákjai sikerei, matematika, magyarságtudata élteti, és ösztönzik az újabb kihívások.
A Tanár Úr a közelmúltban ünnepelte születésének 70. jubileumát. Egykori, jelenlegi diákjai, pályatársai nevében közösen, jó egészséget, a továbbiakban is aktív, alkotó, nevelő munkával teli éveket kívánunk!

Felvidék Ma, Holecz Attila