Egy nyolctagú koreai missziói csoportot látogat el január 28-a és február 8-a között Szlovákiába, akik többek között felkeresik a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház egyes gyülekezeteit is. Az egyetemisták alkotta AMMI – Én népem csoport a többnyire fiatalokból – serdülőkből és egyetemistákból – álló Dong An Presbiteriánus Egyházközség tagjai.
A koreai missziói csoport nem első alkalommal jár Szlovákiában. Park Sung Kong a református egyház alkalmazásában lévő koreai missziós lelkipásztora jóvoltából már kilencedik alkalommal látogat el az AMMI a közép-kelet európai térségbe. Általában Csehországot és Szlovákiát keresik fel missziói előadásukkal és tesznek bizonyságot a hitükről. Az AMMI missziói csoport három szolgálati területen fejti ki tevékenységét. Egyrészt fontosnak tartják az európaitól különböző koreai egyháztörténet és kultúra ismertetését, másrészt hazájukban segítenek a szegényeken és a rászorulókon is. Ugyanakkor a legfontosabb feladatuknak tartják az evangélium hirdetését is előadások és bizonyságtételek által.
A tizenegy napos programjuk alatt január 28-án részt vesznek a Firesz téli tematikus hétvégéjén a jókai Betlehem Missziós Központban. Másnap Udvardra látogatnak el egy roma missziós alkalomra, majd a gútai idősek otthonát keresik fel. Vasárnap délelőtt a pozsonyi és az érsekújvári koreai gyülekezettel egy ökumenikus istentiszteleten vesznek részt Gútán közösen a helyi reformátusokkal. Az esti órákban a komáromi református gyülekezet istentiszteletére kaptak meghívást. Hétfőn meglátogatják a komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karát és könyvtárát, majd tiszteletüket teszik a Budapest-kelenföldi református gyülekezetben. Február elsején pedig evangelizációt tartanak a Szlovákiában élő koreaiak számára az érsekújvári kultúrházban. Az AMMI koreai missziós csoport minden érdeklődőt szeretettel vár az alkalmakra.

Felvidék Ma, Reformata