Immár hagyomány, hogy a soros elnökség különböző tanácsi formációkat elnöklő miniszterei és államtitkárai az Európai Parlament illetékes bizottságai előtt mutatják be az elnökség egyes terültekre vonatkozó programját.

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottság előtt Fazekas Sándor magyar vidékfejlesztési miniszter kiemelte, hogy a magyar elnökség erős közös agrárpolitikát (KAP) akar, melynek egyik feltétele, hogy megfelelő forrásokkal kell rendelkeznie, vagyis az unió agrárköltségvetése nem csökkenhet.
A KAP egy olyan ágazatot szabályoz, mely sok embert foglalkoztat  és a vidékfejlesztés szempontjából is nagyon fontos. Fazekas Sándor szerint Magyarország erős közös agrárpolitikára törekszik, mert ez biztosítja az élelmiszerellátást és azt is, hogy a vidéki eltartó képessége megmaradjon.
A legtöbb képviselő által feltett kérdés a KAP költségvetésével függött össze, többek között azzal, hogy mik a magyar elnökség törekvesei olyan kérdésekben, mint az agrártámogatások nagysága közötti különbségek tagállamok között és tagállamokon belül, vagy a kistermelők fogalmának meghatározásában. A KAP-nak a gazdák generációs problémáját is figyelembe kell vennie, ugyanis Európában a mezőgazdasági termelők 7 % -a  fiatalabb 35 évesnél, és négy és fél millió 65 évesnél idősebb termelő 2020- a abbahagyja a tevékenységet, ezáltal veszélybe kerülhet a mezőgazdasági ágazat, ha a termelők száma továbbra is csökken.
Hogyan látja, és milyen megoldást javasol a magyar elnökség ennek a problémának az orvoslására? A képviselői kérdésekre a miniszter hangsúlyozta, hogy a magyar elnökség ezekben a kérdésekben szorosan együtt kíván működni az EP-vel, valamint a tagállamokkal egyeztetve szeretne közös nevezőre jutni.
Ami  a gazdák generációs problémáját illeti: nem elhanyagolható, hiszen a fiatal termelőktől nagymértékben  függ a mezőgazdaság jövője. Olyan támogatási rendszerben kell gondolkodni, ami vonzóvá és lehetővé teszi számukra a vidéken való megélhetést, és új, alternatív gazdasági lehetőséget kell kínálni számukra.

Mészáros Alajos EP-képviselő, Felvidék Ma