Január 22-én a Corinthia Hotel Budapest dísztermében megrendezésre kerülő XV. Magyar Kultúra Napja Gálán 7 ország 36 személyisége veszi át a kultúra lovagja  címet a magyar és egyetemes kulturális örökség ápolása, közkinccsé tétele, alkotó fejlesztése, a kultúrák nemzetközi együttműködésének elősegítése, valamint kulturális tevékenység támogatása érdekében huzamos időn át kifejtett önzetlen tevékenységért.

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány civil szervezetek jelölése alapján 2011-ben Magyar Kultúra Lovagja elismerést adományozza négy felvidéki örökség-ápolónak is: Csurilla Erzsébetnek, Halló Józsefnek, Mészáros Magdolnának és Urbán Aladárnak.
A Falvak Kultúrájáért Alapítvány kuratóriuma a Kultúra Lovagrendje Nemzetközi Tanácsadó Testülete javaslata alapján Magyar Kultúra Lovagja címet kap:  Bardócz Ferenc (Gyergyóditró, Románia) mérnök, Bába Lucia (Újvidék, Szerbia) riporter, Bátovszki György (Csömör) polgármester, Bóta József Sándor (Szihalom) polgármester, Bodza Klára (Budapest) énekművész – tanár,  Csurilla Erzsébet (Abaújszina, Szlovákia) nyugdíjas,  Erdélyi Zsuzsanna (Budapest) folklorista,  Fenyvesvölgyiné Tóth Zsuzsana (Bakonszeg) tanító, Goldschmied József (Budapest) tanár , Gönczy Sándor (Eszeny, Ukrajna) tanár,  Halló József (Ipolyszalka, Szlovákia) népművelő, Horváth Zoltán (Etzwilen, Svájc) nyugdíjas, Hudák Józsefné (Balatonakali) tanító, Kiss István (Lepsény) képzőművész, pedagógus, Kissné Pásztor Éva (Szentmártonkáta) teleházvezető,  Lavkovits László (Szombathely) ny. alezredes, Magyar Imre (Szegvár) néptáncpedagógus, Mészáros Magdolna (Felsőszeli, Szlovákia) tanárnő,  Módos Ernő (Szekszárd) borász, mérnök,  Molnár Gergely (Kristianstad, Svédország) nyugdíjas, Molnárné Vida Zsuzsanna (Algyő) nyugdíjas- népművelő, Mosonyi Mihály (Ercsi) ny. ezredes, Nagy Pál (Marosvásárhely, Románia) irodalomtörténész, színház és irodalomkritikus, Nagy Zoltán (Veresegyház) közgazdász, Némethné Horváth Emília (Nagykanizsa) vegyészmérnök, Oláh Lászlóné (Budapest) népművelő,  Dr. Pálffy Géza (Budapest) történész  Dr. Suba Györgyné Kocsis Julianna (Jászberény) nyugdíjas népművelő, Dr. Tanka László (Budapest) újságíró, jogász,  Tóthné Szabó Mária (Sárrétudvari) nyugdíjas, Vencseli István (Debrecen) fotóművész, Veres – Kimp Mária (Barcs) zenetanár, Z. Urbán Aladár (Ipolybalog, Szlovákia) tanító.  
Egyetemes Kultúra Lovagja címet adományoz: Dr. sc. Dragutin Feletar (Koprivnica, Horvátország) egyetemi tanár   Posztumusz a Magyar Kultúra Lovagja címet adományoz: Béres Károly (Újvidék, Szerbia) református lelkész Gróf Hadik András (Futak, Szerbia) katona, államférfi.
A felvidéki díjazottak a magyar kultúra fejlesztése és megtartott munkásságukért kapják az elismerést. Csurilla Erzsébet (Abaújszina, Szlovákia) nyugdíjas lovagias tettei: A 60 esztendős Rozmaring Néptáncegyüttes tagja és vezetője. Keze alatt százak tanulták meg szeretni és művelni a magyar hagyományokat. Alapítója a Rozmaringsarj és a Rozmaring néptáncegyüttesnek. Alapító tagja a Csereháti Művészeti Egyesületnek, amely 32 művészeti csoportot működtet a régióban. Több nagyrendezvény szervezője. Ezen belül a Csereháti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Fesztivál, a Szepsi Járási Dal és Táncünnepély és a Nagyidai Járási Csemadok Nap kötődik nevéhez. Rendszeres kapcsolatot tart az anyaországgal. A Kassa környéki népviseletek és szokások gyűjtője. A nyelvcserét követően is a magyar dalok és táncok tanítója. „A magyar kultúra határon túli ápolásáért” ütik lovaggá.
Halló József (Ipolyszalka, Szlovákia) helytörténész lovagias tettei: A CSEMADOK szervezetében és a népfőiskolai mozgalomban, valamint a Ipoly Szabadegyetem keretében mindent megragad térsége kulturális életének támogatása érdekében. A Szalka és Környéke Népfőiskolai Társaság elnöke. Kezdeményezője és elindítója számos hagyományteremtő programnak, melyek mára a település rangját emelő eseményekké váltak. Néprajzi és régészeti gyűjteménye révén számos eszköz, szokás és hagyomány maradt fenn. „A határon túli magyar kultúra ápolásáért” ütik lovaggá.
Mészáros Magdolna (Felsőszeli, Szlovákia) ny. pedagógus lovagias tettei: A felvidéki magyar oktatás és a helytörténeti kutatások fejlesztője. A helyi hadijátékok és rovásírás-verseny irányító. A fiatalok helytörténeti gyűjtésének szervezője, énekkarok vezetője. Színdarabok rendezője. A gyermekek nyári táborainak vezetője. Bemutatók, nótaestek és további közösségi rendezvények szervezője, kiállítások színesítője. A „Csillagok teremtője” regionális népdalverseny alapítója és főszervezője. „A magyar kultúra határon túli ápolásáért” ütik lovaggá.
Z. Urbán Aladár (Ipolyság, Szlovákia) tanító lovagias tettei: Megalakulásától elnöke a Palóc Társaságnak, és további felvidéki és magyarországi civilszervezetek munkájának segítője. Az óvári Szent Erzsébet magyar tanítási nyelvű egyházi iskola igazgatójaként ment nyugdíjba. Harminc éven át volt a CSEMADOK Ipolyvarbói Alapszervezetének elnöke. Számos helyi, regionális és országos esemény szervezője. Emlékművek emelésének aktív részese. Palócföldi pedagógusok találkozóinak szorgalmazója. Évkönyvek megjelentetője. Írásaival nevel, tanít. A honismerettel a honszeretethez jelszóval a magyar művelődéstörténeti emlékeket felkereső tanulmányi kirándulások és bemutatók szervezője. A Falvak Kultúrájáért Alapítvány megítélése szerint a felvidéki magyarság lámpása.„Magyar kultúra határon túli ápolása érdekében kifejtett életművéért” ütik lovaggá.

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány
Felvidék Ma