Az agrárpolitika reformjával foglalkozott az Európai Parlament Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottsága. Vitafórum keretén belül kérdések és javaslatok hangzottak el a közös agrárpolitika jövőjével kapcsolatban, de egyetértés volt arról, hogy célzott és határozott agrárpolitikára van szükség.

A mezőgazdaság területén három nagy kihívást fogalmaztak meg a vita résztvevői. Elsődlegesnek tartják mindannyian az élelmiszer-biztonságot, vagyis az elegendő élelmiszert a lakosság ellátáshoz. Ezt azonban csak akkor lehet biztosítani, ha sikerül gyors, helyes és egységes választ adni az éghajlat-változási és a környezeti kihívásokra, mert mezőgazdasági termelést segíteni úgy lehet, ha a rá közvetlen hatással lévő körülményeket sem hagyjuk figyelmen kívül. További fontos kérdés a területi egyenlőtlenségek csökkentése, a vidéki térségek, különösen “a túlnyomórészt vidékjellegű térségek” életképességének és gazdasági lehetőségeinek javításával.
Ezekből a kihívásokból ered a három fő célkitűzés:
–         fenntartható élelmiszer-termelés,
–         a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás és az éghajlat-változás elleni fellépés,
–         kiegyensúlyozott területi fejlődés.
A vitafórum három szakaszban zajlott: a támogatásokról, a piaci intézkedésekről és a vidékfejlesztésről tartottak eszmecserét.
A közvetlen támogatások
Olyan megoldás van kirajzolódóban a közvetlen támogatások terén, hogy környezetbarátabb és méltányosabb alappillérre van szükség. A jövőben az összes aktív mezőgazdasági termelőnek évente kifizetett támogatást arra kellene alapozni, hogy:
–         az elosztás méltányosabb legyen, tehát ne legyenek benne indokolatlan különbségek,
–         a támogatást az újratervezés során célirányossá kell tenni, hogy a gazdasági, a környezetvédelmi és területfejlesztési funkcióival nagyobb összhangban álljon.
A versenyképesség fokozása, valamint a vidék életképességének javítása-növelése, valamint a bürokrácia csökkentése érdekében kifejezetten a mezőgazdasági kistermelők részére létrehozandó egyszerű támogatási rendszert is javasolnak, illetve azt, hogy a támogatás az aktív termelőket célozza meg. A vélemények között elhangzott, hogy az aktív termelők definícióját is egyértelművé kellene tenni, hisz komoly különbségek nem lehetnek a tagállamok között, és kifizetési eltéréseket sem lehet megengedni.
Piaci intézkedések
A piaci intézkedések jelenleg hatályos eszközeinek racionalizálására és egyszerűsítésére van szükség, melyet három szakpolitikai terület vázol fel:
–         az egységes közös piacszervezés potenciális kiigazítása,
–         elengedhetetlen az élelmiszer-ellátó lánc működésének javítása,
–         a 2010 végéig benyújtott minőségi csomag javítaná a mezőgazdasági termelők egyedi minősítését, sajátosságait és jellemzőit.
Vidékfejlesztés
A mezőgazdaság továbbra is a vidék legnagyobb használója, így kulcsfontosságú a vidék és a környezet minősége szempontjából. Ezért az Európai Unió számára prioritást jelent az európai vidékfejlesztési politika megerősítése. A vidékfejlesztési politikára irányuló javaslatok figyelemreméltó hangsúlyt helyeznek az innovációra, amelynek palettája egy  kockázatkezelési eszköztárral  egészül ki, melynek célja a jövedelmekkel kapcsolatos bizonytalanságok és a piaci változékonyság kezelése lenne.
Hatékonyabb végrehajtási mechanizmusokra van szükség a jelenlegi négy súlyponti tengely eredményesebbé tétele érdekében is. A négy „tengely”: a mezőgazdasági és az erdészeti ágazat versenyképességének javítása; a környezet és vidék minőségének javítása; a vidéki élet minőségének javítása és a vidéki gazdaság diverzifikálása; a Leader-program keretében teljesen egyedi projektek kialakítása. Az eredményorientáltabb teljesítményt más módon, új ösztönzőkkel társított, számszerűsített, uniós és programszintű célok kitűzésével tennék méltányosabbá.
A közös agrárpolitika (KAP) olyan ágazat, mely sok embert foglalkoztat, ezért az embereket érintő problémákkal kell foglalkoznia, különös tekintettel a fiatal gazdákra, akik nélkül elképzelhetetlen a jövő mezőgazdasága. Olyan, őket segítő támogatási rendszert kell kialakítani, amely lehetővé teszi számukra a megélhetést és megmaradást vidéken.

 

Mészáros Alajos, EP-képviselő