reformatus03-400

Az Úr kegyelméből ez év március 26-án újra megrendezésre került a Zempléni egyházmegyében a Bibliaismereti vetélkedő, amelynek témája a következő volt: Próféták Isten kezében. Az egyházmegyéből 9 gyülekezetből 18 csoport érkezett, összesen 50 gyermek (néhányan sajnos lebetegedtek) és velük 12 kísérő – a felkészítő lelkészek és buzdító szülők.

Az alkalmat Nt. Molnár Éva, a vendéglátó királyhelmeci gyülekezet lelkipásztora nyitotta meg üdvözölve a jelenlévőket, és röviden felvázolva a nap programját. Ezt követően Nt. Kendi Csaba gitárkíséretével tanultak néhány új éneket és ráhangolódtak az áhitatra. A nyitó áhitatot Nt. Molnár Éva tartotta, aki a Sámuel történetéből választott igéken keresztül rámutatott arra, hogy az Úr nem csak az ő prófétáira bízott fontos feladatokat, hanem az ő mai tanítványaira is, mivel nekünk, keresztyéneknek is nagyon fontos küldetésünk van. Az Úr Isten nagyon jól ismer bennünket, s éppen ezért ő türelmes és kivárja, amíg az ő hívására választ nem adunk, mert az Úr minket nap, mint nap megszólít és hív. Sámueltől azt tanulhatták meg ezen a délelőttön, hogy engedelmes és szófogadó volt. Amikor hallotta a hívást nem maradt az ágyban, nem tett úgy, mintha nem halotta volna, hanem felkelt, segítséget kért az idős Élitől, hallgatott a tanácsára majd odafigyelt az Úr szavaira és megtette mindazt, amit Ő parancsolt neki.
Az áhitatot követően a csapatok hozzáláttak a munkához. Ki-ki a korcsoportjának megfelelően először kitöltette az írásbeli tesztlapot, melyet Szaszák Malvin, Dócs Szilvia és Molnár István készítettek. Az írásbeli javítását követően megkezdődtek a szóbeli vizsgák. El kell még mondani, hogy nagyon nehéz dolga volt a zsűrinek, mert nagyon felkészült csapatokkal találták magukat szemben. Szinte csak fél pontok döntöttek el egy-egy szoros küzdelmet. Ezért köszönet jár a felkészítő lelkészeknek és szülőknek, és nem utolsó sorban a gyerekeknek, akik rászánták szabadidejüket a tanításra és tanulásra.

A vetélkedőn a különböző kategóriákban a következő eredmény született:

A 2. és 3. osztályosok kategóriájában:

  1. Kisgéres
  2. Királyhelmec
  3. Kistárkány, Ladmóc

A 4.-6. osztályosok kategóriájában:

  1. Királyhelmec
  2. Kisgéres
  3. Kistárkány, Ladmóc

A 7- 9. osztályosok kategóriájában:

  1. Kistárkány
  2. Királyhelmec
  3. Ágcsernyő

Ez éven is kinek-kinek korának megfelelően igyekeztek ajándékokat biztosítani, s így a gyermekek evangéliumi tartalmú könyveket, kifestőket vagy éppen játékokat kaptak ajándékba, melyeket jó reménység szerint majd a Szentírás mellett otthon gyakran forgatnak és használnak is. A felkészülés óráiért, az áldott együttlétekért, a vetélkedő napjáért legyén hála és dicsőség a mi Mindenható Atyánknak! Soli Deo Gloria!