Nyilvántartásba veszik a 2011. január 1-jét követően kedvezményesen honosított, és Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező polgárokat annak a törvénymódosító-javaslatnak értelmében, amelyet ma fogadott el a magyar Országgyűlés. Az érintettek személyi azonosítót és lakcímet tartalmazó okmányt kapnak. Az indítványt a kormánypártiak mellett a jelenlévő jobbikos, független és LMP-s képviselők is megszavazták, csak az MSZP ellenezte. A parlament a törvény sürgős kihirdetését kérte a köztársasági elnöktől.

A Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter által benyújtott változtatások azért váltak szükségessé, mert az egyszerűsített honosítás bevezetésével megszűnt az az általános követelmény, hogy a magyar állampolgárság megszerzésének előfeltétele a magyarországi lakóhely megléte. Ennek következtében az indoklás szerint jelenleg nincs olyan hatósági nyilvántartás, amelynek segítségével a honosítással érintettekről megbízható adatok állnának rendelkezésre. A módosítások értelmében az érintetteket az állampolgársági ügyekben  eljáró szerv elektronikus értesítése alapján hivatalból induló eljárás  keretében vennék nyilvántartásba, a magyarországi lakóhellyel nem  rendelkezők részére személyi azonosítót és lakcímet tartalmazó okmányt  adnának ki.
A módosítás kiterjed a honosítási okirat  adattartamának kiegészítésére, az állampolgárság igazolása  lehetőségeinek kibővítésére, az állampolgársági kérelmek benyújtási  lehetőségének szélesítésére, valamint az eskü vagy fogadalom  lebonyolításának rugalmasabbá tételére is.
Az eredeti indítvány  kiegészült a zárószavazás előtt még egy javaslattal, mely szerint ha az  adatok között szereplő külföldi helységnek volt hivatalos magyar  elnevezése, a honosítási vagy visszahonosítási eljárás során a külföldi  helységnek az egykori hivatalos magyar elnevezését kell használni.
A  nemzeti összetartozás bizottságának indítványa értelmében a honosítást vagy  visszahonosítást kérő kérelmezheti, hogy a meghatározott esetekben a  külföldi helységnév egykori hivatalos magyar elnevezése mellett a  külföldi helységnek az illető országban hivatalos elnevezését is  tüntessék fel zárójelben. A honosítást kérő külföldi a névmódosítás  során kérheti anyja nevének magyar nyelven zárójelben való  feltüntetését, amennyiben az anya nevét bármilyen, Magyarországon vagy  külföldön kiállított hivatalos okiratban magyar nyelven korábban  feltüntették.

MTI, Felvidék Ma