Településünk az 1848-as forradalom és szabadságharc kezdetét, vagyis a március 15-i eseményeket hagyományainknak megfelelően ünnepi szentmisével kezdte. A hagyományok mellett sokan érezték azt, hogy az emlékezést úgy méltó megünnepelni, hogy plébániatemplomunkban szentmisén vegyenek részt. Az egyházkarcsai Szent Bertalan templomban a tizenegy órakor kezdődő ünnepi szentmisét Mgr. Szalay Gyula esperes-plébános mutatta be.

 

A liturgia elején az esperes úr köszöntötte falunk elöljáróit, az önkormányzatok jelenlévő képviselőit, a magyarországi vendégeket és az összegyűlt híveket. A bűnbánati részben kértük az Istent, tisztítsa meg szívünket, hogy tiszta szívvel tárhassuk elé kéréseinket.
Az esperes úr szentbeszédében a hamvazószerdával elkezdődött nagyböjti időről elmélkedett. ,,A böjtölés mindig valami nagy dolog előtt történik. A mi Urunk Jézus Krisztus is mielőtt elkezdte nyilvános működését negyvennapos böjtöt tartott. Mi is negyvennapos böjti időszakba kezdtünk, mert hitünk legnagyobb eseményére, központi titkának megünneplésére készülünk: Jézus Krisztus kínszenvedésének, megváltó kereszthalálának és dicsőséges feltámadásának megünneplésére.’’ Szentbeszédében kitért arra is, hogy nemcsak az embereket kísérti meg a sátán, hanem Jézus Krisztust is megkísértette böjtölése során, amikor arra csábította, hogy változtassa a követ kenyérré. ,,Tekintsünk erre a Jézusra és adjon erőt az ő példája, aki a sátán hármas kísértésének ellent tudott állni és megmaradt az Istenhez való hűségben. Majd így folytatta:,, A böjtölés nem cél, hanem eszköz, az Istenhez való közeledésben. A böjtnek Isten szeretetéből kell fakadnia. Abból, hogy általa közelebb kerülünk az Istenhez. A böjt nem látványos cselekedet, hanem olyan, ami csak rád és az Istenre tartozik.“
A szentmise az áldozat bemutatásával folytatódott, a liturgikus cselekményt a nádszegi Forrás Ifjúsági Énekkar zenei szolgálata tette ünnepélyesebbé, akik küldetése a szeretet továbbítása embertársainknak a zene által.
A szentmise után a forradalom és szabadságharc ünnepe a királyfiakarcsai kultúrházban folytatódott, ahol a nemeshodosi Énekkör zenés, irodalmi műsorral lépett fel.
Ünnepi beszédet mondott Molnár Béla, a Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke Budapestről, és Csicsai Gábor a Most-Híd párt járási elnöke. A megemlékezés koszorúzással zárult a Petőfi emléktáblánál.

Felvidék Ma, Mgr. Juhász Ferenc