27708

Az év első három hónapja is eseménydúsan telt a Hidaskürti Magán Szakközépiskola nagykaposi kihelyezett részlegén. A tanév első félévének lezárása közben már a közelgő nyílt napra, március 15-e méltó megünneplésére, valamint a XX. Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Perseny körzeti fordulóján való részvételre készültek az iskola diákjai és tanárai.

Mindemellett a szülők, diákok és tanárok örömmel vették tudomásul, hogy az iskola ez év májusában a város szívében álló, folyamatosan felújításra kerülő, tágas és minden igényt kielégítő, modern iskolaépületbe költözhet. Nagy álma válik ezzel valóra úgy az alapítóknak, mint a Bodrogköz és Ung-vidék magyar közösségeinek, akik három évvel ezelőtt a kihelyezett részleg megnyitásakor – a hidaskürti alapokra építve – a magyar identitástudat megőrzését támogató, színvonalas, minőségi szakoktatás mellett tették le voksukat. Az érettségivel végződő 5 éves hotel akadémia, a 4 éves kereskedelmi akadémia és kozmetika szakok mellett a február 15-én, immár hagyományosan évről-évre megrendezett nyílt napon aránylag nagy érdeklődés mutatkozott a 3 éves fodrász, szakács, de leginkább a gépjárműszerelő szakok iránt. A nyílt napon a környék szinte minden alapiskolájából voltak érdeklődő diákok, szülők és nevelési tanácsadók (bár az influenza-járványos időszak miatt sok diák betegség miatt távolmaradt), akik Cservenka János alapító, igazgató köszöntő szavai után óralátogatáson vehettek részt, amelyre nagy lelkesedéssel készültek az iskola diákjai és tanárai. Az iskola örömmel vette tudomásul, hogy a szülők segítsége sem maradt el az említett rendezvényen. A bemutató órák során az érdeklődők betekintést nyerhettek az iskola mindennapjaiba, egy-egy szak szaktantárgyainak tartalmába, és kötetlenül beszélgethettek a diákokkal is. Az iskola vezetése abban bízik, hogy a rövidesen birtokba vehető, felújított iskolaépület még vonzóbbá teszi majd az intézményt mindazok számára, akik magas színvonalon, anyanyelvükön -magyarul- szeretnék elsajátítani a választott szakma alapjait. Az oktatás mellett az iskola nagy hangsúlyt fektet az iskolán kívüli tevékenységre is, beleértve a megemlékezések szervezését, a városi ünnepségeken és versenyeken való részvételt.

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emléke előtt tisztelegve került sor a március 15-én az iskolai megemlékezésre, ahol az iskolavezetés részéről Pankovics Andrea tanárnő mondott rövid ünnepi köszöntőt, méltatva a „márciusi ifjak” máig élő üzenetét. Ezt követően az általa betanított ünnepi műsor következett az iskola diákjainak előadásában. Az ünnephez méltó műsor a Csemadok helyi szervezete által rendezett, a városi kultúrközpontban délután fél négykor kezdődő ünnepi megemlékezés fő műsorszáma is volt. A felkészítő tanár és a diákok munkáját a megemlékezés résztvevői vastapssal jutalmazták. A műsorban résztvevő diákok emléklapot kaptak csakúgy, mint a vers– és prózamondó versenybe bekapcsolódó diákok is. Iskolánkat három diák képviselte Nagykaposon a Magyar Közösségi Házban március 16-án, a Csemadok helyi szervezete által megrendezett körzeti fordulón. A megmérettetésben több mint 50 résztvevő mérte össze előadó képességét négy kategóriában. Az iskola diákjai itt sem vallottak szégyent, hisz egy diák az ezüst- és szintén egy diák pedig a bronz-sávban végzett. A körzeti megmérettetés eredményeként összesen 16 fő képviseli majd a régiót március 25-én Kassán a XX. Tompa Mihály Országos Vers-és Prózamondó Verseny kerületi fordulóján.
Az itt felsorakoztatott események is arról tanúskodnak, hogy a szigorú rend és fegyelem mellett, a szakmailag jól felkészült tanárok által színvonalas szakoktatást biztosítani tudó szakközépiskolának létjogosultsága van Szlovákia e keleti szegletében is.

Az iskola életéről készült fényképek megtekinthetőek a Képgalériánkban.