28741

Június 19-én tartják a felvidéki Bacsfa–Szentantalon a könnyező Szűzanya búcsúját. A kegykép vérrel való könnyezésének 296. évfordulóján Dr. Székely János, esztergom-budapesti segédpüspök mutat be főpapi szentmisét.

A szentantali templomban a Szűzanya kegyképe 1715 júniusában négy alkalommal vérrel könnyezett. A vérkönnyeket egy kendőben gyűjtötték össze, és ezt az ereklyét máig is őrzik. A kegykép és az ereklye tiszteletét az esztergomi érseki szék hagyta jóvá. A Csallóköz legnagyobb Mária-zarándokhelyén a liturgikus program 14 órakor kezdődik rózsafüzér imádsággal és gyónási lehetőséggel. 15.30-tól keresztúttal folytatódik a program, majd 17 órakor kerül sor az ünnepi főpapi szentmisére, amelyet Dr. Székely János, esztergom-budapesti segédpüspök celebrál oltártestvéreivel. 20 órától szentségimádási óra következik, a “Szűzanyával az Úr előtt” gondolat jegyében. 21 órától a családokért végeznek szentségimádást, amelyet 22 órakor szentségi áldás követ. 22.15-kor P. Kovács Ervin Gellért OPraem latin szentmisét mutat be rendkívüli formában.
A lelki programra szeretettel hívja és várja a lelkiatyákat és a híveket Sranko László bacsfa-szentantali plébános.

Felvidék.ma