28689

Életének 86. évében, 2011. május 23-án elhunyt dr. Török Bálint történész, közíró. Személyében a Rákóczi Szövetség tevékeny tagját vesztette el. Az Esterházy János Emlékbizottságban megalakulása óta dolgozott.

Török Bálint 1925. január 16-án született Budapesten. A háború alatt járt egyetemre, közvetlenül a háború után szerzett diplomát a Bölcsész-karon magyar-történelem szakból. Később ugyanitt doktorált.
1956 előtt az Országos Széchenyi Könyvtár olvasószolgálatát vezette és bekapcsolódott a Petőfi Kör munkájába. A forradalom bukása után ezért meghurcolták, alig kapott munkát. Volt fizikai munkás, tanár gyógypedagógiai iskolában, lektor könyvkiadóknál.
A rendszerváltás után történészként és közíróként tevékenykedett. A két világháború közötti időszakot kutatta, sokat foglalkozott Teleki Pál életével. Ezen kutatásaiért 2007-ben Teleki Pál-díjat kapott. Jelenleg a II. világháború alatti titkos tárgyalásokkal foglalkozott.
A Rákóczi Szövetségbe 1993-ban lépett be, volt választmányi tag, majd az Esterházy János Emlékbizottság tagja. Történészként kutatta Esterházy János éltét, 2001-ben, az Esterházy-centenáriumon Emlékkönyvet adott ki Esterházy Alízzal közös szerkesztésben. Az Esterházy-emlékérem birtokosa volt. Igen aktiv volt az Esterházy-kultusz terjesztésében: publikált, előadásokat tartott és ott volt mindenütt, ahol Esterházyról hallani lehetett, vagy Esterházyért szólni kellett.
Távozása nagy veszteség számunkra! Emlékét megőrizzük!

Martényi Árpád, az Esterházy János Emlékbizottság elnöke