28428

Felgyorsulhat Mindszenty József bíboros, hercegprímás boldoggá avatási eljárása Rómában; ehhez kapcsolódóan az esztergomi bazilikában május 7-én a huszadik Mindszenty-emlékmisét tartották. A hercegprímás erélyesen kiállt a felvidéki magyarok deportálása idején.

Habsburg Mihály, aki Rómában a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjában tájékozódott az eljárás alakulásáról elmondta, hogy a boldoggá avatás peranyaga 1994 óta van Rómában. Az eljárás lefolytatásához nagyon sok dokumentum áttanulmányozására van szükség – mondta, példaként említve, hogy az Egyesült Államokban, a washingtoni Kongresszusi Könyvtárban több mint hétezer iratot tanulmányoztak át, ezeket csatolták a peranyaghoz. „Ezek az anyagok a hercegprímás engedelmességéről, rendkívüli alázatosságáról tanúskodnak” – fogalmazott.
Habsburg Mihály elmondta: tájékozódott az eljárás nemrégiben kinevezett új relatoránál, az olasz Criscuolo Vincenzónál (a relator készíti el az összefoglaló munkát a boldoggá avatási eljáráshoz), aki a Vatikáni Államtitkárság levéltárában 270 dossziét talált, amelyek elsősorban a kommunizmus időszakára vonatkoznak. Ezeket várhatóan év végéig csatolják a peranyaghoz – tette hozzá.
Összesen öt kinyomtatott kötetet vizsgálnak és véleményeznek majd az eljárás során először a történészek, majd szakteológusok, azután a bíborosok. Az ő feladatuk annak megállapítása és igazolása, hogy a boldoggá avatandó „az erényeket hősies fokon gyakorolta”. Vizsgálják majd a Mindszenty József életéhez kapcsolódó két csodás gyógyulás elismerését is, orvoscsoport segítségével. Ez a folyamat 2012-ben lezárulhat – tette hozzá. Az eljárás további menete, hogy a pápa kihirdeti az első dekrétumot „az erények hősies fokon való gyakorlásáról”, valamint a csodák elismeréséről. Erre remélhetően még 2013-ban sor kerül – vélekedett az alapítvány elnöke.
Walter Brandmüller bíboros, a Pápai Történeti Bizottság volt elnöke, a Santo Stefano Rotondo-bazilikában, Mindszenty József bíboros egykori címtemplomában május 12-én este olasz nyelvű koncelebrációs szentmisét mutat be a hercegprímás halálának 36. évfordulója alkalmából.