radio

A Pátria rádió június 19-én, 8.06-kor kezdődő Világosság református egyházi műsorban többek között szó lesz a harmadik parancsolatról, az Isten nevének a hiábavaló felvételéről.

„Az Úrnak, a te Istenednek a nevét hiába fel ne vedd. Mert az Úr nem hagyja büntetés nélkül azt, aki az Ő nevét hiába felveszi” – mondja a harmadik parancsolat. A témáról bővebben ifj. Hranyo Mihály tornagörgői lelkipásztor szól a hallgatókhoz.
Két héttel ezelőtti műsorban már szó volt azokról a lelkipásztorokról, akik több évtizedes gyülekezeti szolgálatuk után a közelmúltban vonultak nyugdíjba és a zsinat legutóbbi ülésén oklevelet és emléktáblát vehettek át az egyház vezetésétől. Ezúttal id. Demes Tibor volt szűrnyegi lelkipásztorral készült beszélgetés.
A Felsővályi Református Egyházközség az idén először kapcsolódott be a római katolikus egyház által országosan meghirdetett Nyitott templomok éjszakája című programba. A református gyülekezetek közül rajtuk kívül csak a nyitraiak nyitották meg az esti órákban az érdeklődők előtt a templom kapuját. Hogy miként fogadták a felsővályiak, illetve a környék lakói ezt a lehetőséget arról Szarvas László lelkipásztor adott tájékoztatást.
Nagy Ákos Róbert a gömöri egyházmegye esperese egy hangos meghívót nyújt át a július 1-3-a között a Magyar Református Egyház Generális Konventjének a kezdeményezésére a Tiszáninneni Református Egyházmegye szervezésében a Tokajban megrendezésre kerülő Északkeleti Reformátusok Találkozójára.
A műsorban ezen kívül elhangzanak a legfrissebb egyházi hírek, majd kiértékelésre kerül a Bibliaismereti verseny.

A műsorvezető-szerkesztő: Iski Ibolya