29052

Budapesten átadták a Magyar Örökség Díjakat. A beérkezett állampolgári javaslatok közül a harmadikként átadásra kerülő díjat Mécs László premontrei szerzetes, költő, lapszerkesztőnek ajánlotta a bírálóbizottság.

A Magyar Tudományos Akadémia dísztermében zajló díjátadáson Zelényiné Dr. Kováts Annamária, a Bírálóbizottság tagja, a Magyar Örökség és Európa Egyesület alelnöke ismertette a bírálóbizottság döntését.
Az ünnepség keretében   képeket mutattak be Mécs Lászlóról, ifjú pap korától az idős ember egyáltalán nem elgyötört, nyugalmat és szelídséget sugárzó képeiig. A “Vadócba rózsát oltok” c. verset Sinkovics Imre – felvételről szóló – előadásában hallhatta a közönség. A nemzet színésze mély átéléssel, helyes szövegértelmezéssel, Mécs László békesség utáni vágyakozásának megértetésével, társadalomkritikájának kidomborításával, hangtartományának teljes skáláját hasznosítva adta elő a költeményt.
Dr. Korzenszky Richárd bencés szerzetes, a Tihanyi Bencés Apátság elöljárójának méltatása a költői életút bemutatását, a szülőföld szeretetét helyezte előtérbe, némi politikai kitekintés mellett. Az oklevelet és az aranyjelvényt Ullmann Péter premontrei szerzetes, a Gödöllői Premontrei Perjelség elöljárója vette át. Mécs László nevét mostantól az Aranykönyv őrzi.
A Bodrogköziekhez és Ung-vidékikehez is közel áll a „Magyarság Láthatatlan Szellemi Múzeumába” bekerült Mécs László költészete, példaadó lelkészi és népnevelői tevékenysége.
Mécs Lászlót 1918-ban szentelték pappá Jászóváron. 1920-1929 között nagykaposi plébánosa volt. 1930-ban rendfőnöke Királyhelmecre nevezte ki plébánosnak, ahol 1944-ig tevékenykedett. Hagyatékát a pannonhalmi bencés közösség gondozza, de emlékét Királyhelmecen és Nagykaposon is nagy tisztelettel őrzik. Királyhelmecen működik a Mécs László Polgári Társulás, melynek tagjai rendszeresen megemlékezéseket és előadásokat szerveznek, tisztelegve ezzel a felvidéki papköltő munkássága előtt. Mindezen túl Mécs László nevét viseli a Keresztyén Központ is, amely fiatalokat és időseket egyaránt szolgálva ad otthont számos közösségi rendezvénynek. Nagykaposon az Apáti Miklós Társaság és a Nagykapos és Vidéke Társulás szervezésében minden évben Mécs László emléknapot szerveznek, melyre idén szeptember 17-18-án kerül sor, neves díszvendégek jelenlétében. A nagykaposi Magyar Közösségi Házban kialakított könyvtár is a költő nevét viseli, és őrzi azt a gyűjteményt, amely  Mécs László megjelent köteteiből áll.
A méltatásban  ugyan említetlen maradt a pap-költő plébánosi tevékenysége – mintegy 10-10 év Nagykaposon és Királyhelmecen- annak ellenére köztudott, hogy mindkét helységben szobrot is állítottak Mécs Lászlónak. Mindez  arról tanúskodik, hogy  a helyiek nagy tisztelettel és szeretettel őrizték meg – máig szólóan – az emlékét, felismerve, hogy gondolatainak üzenete máig érvényes.
Korzenszky Richárd laudációja zárszavában így fogalmazott: „….. Mécs Lászlónak van ma is időszerű üzenete. Örökségét elfelejtenünk nem szabad. Aki ebben az összezavarodott világban útmutatást keres, vegyen kézbe bátran egy Mécs-kötetet. Tiszta, igaz értékrendet talál. Nem csak az idősebbeket szólítja meg. A fiatalabbakat is hozzásegíti, hogy rádöbbenjenek, vannak magyar sorskérdések. Határon innen és határon túl egyaránt.“

Felvidék.ma, Mgr. Tökölyi Angéla