28766

A TIT Bács-Kiskun Megyei Egyesülete csütörtöki küldöttgyűlésén határon túli magyar szakembereket választott elnökségébe. Az egyhangú szavazás eredményeként a Felvidékről Duray Miklós egyetemi tanár, író és Pogány Erzsébet közgazdász, a Délvidékről Jeges Ernő, a Mérnökök és Technikusok Egyesületének elnöke és Kerekes Imre alelnök lett a Bács-Kiskun Megyei TIT vezetőségének tagja.

A TIT a tudományos ismeretterjesztés kiteljesedését várja határon túli kapcsolataitól, ezért közös pályázatot készítettek pozsonyi és kecskeméti rendezvényekre – anyanyelv hete, ökumenikus szabadegyetem –, és a szabadkaiakkal is közös IPA pályázatot adtak be az év elején. A megválasztott határon túli tisztségviselők egy-egy civil szervezetet képviselnek, így az együttműködés a jövőben nagyobb felületen jut majd érvényre – mondta előterjesztésében Szabics István, a TIT igazgatója.
Duray Miklós előadásában áttekintette az elmúlt fél évszázadban létrejött szlovákiai magyar civil szervezetek tevékenységét és működésének körülményeit, jellegzetességeit.
„A felvidéki magyarságnak továbbra is egy nagy civil szervezete van, a CSEMADOK elnevezésű közművelődési szervezet. Emellett persze sok kis helyi szerveződés is működik, ezek azonban csak néhány emberből állnak, és többnyire inkább csak személyi önmegvalósítással foglalkoznak. Ennek legfőbb oka, hogy a felvidéki magyarság gyakorlatilag atomjaira esett szét. Jelenleg olyan a helyzet, mintha nem lenne összefogó erő, összefogó eszme, ami adna valamilyen alapot a civil társadalom erősítésére. Az 1990-es évek első felében még látható volt egy olyan mozgósítási lehetőség, amely ugyan csak vészhelyzetekben működött, de azért működött. A magyar iskolák igazgatói tömeges elbocsátásának hatására jött létre például a Szülők Szövetsége, de igazából ez sem egy klasszikus civil szervezet. A Magyar Pedagógusok Szövetsége sem tud kifejteni civil szervezeti tevékenységet, sőt még a szakmai munkája is igen behatárolt. Sajnos fennáll annak a veszélye, hogy a felvidéki magyarság nagyon erősen individualizálódik. Most abban van a reményünk, hogy ezt az atomjaira széthullott társadalmat valamilyen egységes eszmeiséggel és egységes programmal próbáljuk újraéleszteni, újraszervezni” – mondta Duray Miklós.
A küldöttgyűlés elfogadta a TIT egyesület elmúlt évi közhasznúsági jelentését, és ez évi terveit. A tanácskozást követően, sajtótájékoztató keretében, a TIT bemutatta a most kezdődő nyertes pályázatát, melynek címe “Kultúra, tudomány, ismeretszerzés”. A projekt az Új Széchenyi-terv támogatásával valósul meg, és kedvezményezettjei hátrányos helyzetű kistérségben lévő óvodák és iskolák. A programban 864 fő – jakabszállási, fülöpjakabi és kecskeméti – iskolás, óvodás vesz részt, számolt be a projektről a Kecskeméti Lapok.
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatot 1841-ben alapították a kor neves tudósai, élükön Bugát Pál orvos-kutatóval. A Társulat tevékenysége a kor szellemiségét és a tudományos haladást közvetítette. A TIT az ismeretterjesztés “könnyűlovasságának” számított korát is meghaladó szellemiségével. Ma a legrégebbi és legnagyobb gyakorlattal rendelkező társadalmi szervezet, mely kiemelten közhasznú feladatokat lát el: tehetségeket gondoz, szakképzést, felnőttképzést folytat, természettudományi és művészeti programokat szervez és valósít meg.