29062

A Szlovákiában élő magyarok kétharmada Szlovákiát tartja hazájának, a szlovák nyelvet hasznosnak tartja, és állítólag nem is akar magyar állampolgárságot – ezt állítja az a nemzetközi projekt részeként készült felmérés, amely az európai uniós tagállamokban élő kisebbségekről szól.

A hiteles kutatást  a Nagyszombati Cirill és Metód  Egyetem professzora Ladislav Macháček vezette. Aki szerint: Szlovákia legszámosabb  kisebbsége hazájának tartja ezt az országot és tudatosítja, „ ha jól megy Szlovákiának, nekik is jól megy“.Véleménye szerint az itt élő magyarok nagy része nem akar Magyarországon élni, sőt 65 százalékuk még a magyar állampolgárság megszerzését sem tartja fontosnak. Továbbá megemlíti, hogy az itt élő magyarok 10-20 %-nak  rossz tapasztalatai vannak magyarországi nemzettársaikkal szemben, akik felsőbbrendűnek tartják magukat náluk.  Végül megállapítja, hogy ez a hozzáállás még jobban megmutatkozott a parlamenti választások alkalmával, amikor is nem a radikális MKP- t választották a szavazók, hanem egy mérsékeltebb áramlatot.
Kérdéseim ezért a következő:
1.Hol végezték a felmérést? Miért csak 801 embert kérdeztek meg, mert a felmérés szempontjából ez igencsak kevés. Sőt, az is érdekelt volna, hogy kiket szólított meg kérdéseivel a professzor úr. Milyen iskolai végzettségű csoportot? Egyetemet végzeteket, kocsmában ülőket, otthontalanokat vagy a munkanélkülieket ?  Esetleg az említett mondókára betanított embereket fizetség fejében? Mert, ha nem a magyar intelligenciát kérdezték meg, akkor az eredményen nem csodálkozom. Európának megint hazudtunk egy nagyot, és ők, mint mindig, most is megeszik.
2. Kik vettek részt benne, mármint a kutató tudósok és szociológusok közül? A kutatók között milyen arányban voltak EU-megfigyelők, kisebbségi szakemberek, illetve bennünket kisebbségi magyarokat képviselő személyek, és kik választották ki őket erre a feladatra
3. Miért a Nagyszombati Cirill és Metód Egyetemre esett a választás? Hiszen ilyen eredményt egy zsolnai középiskola is kimutathatott volna rólunk, Ján Slota vezetésével…
4. A felmérést végző professzor szerint, a magyarok, hazájuknak tekintik Szlovákiát. Szerintem ez bátor kijelentés, mert én nem tekintem annak, hiszen nincsenek a szlovákokkal egyenlő jogaim. Nem beszélve a folytonos megaláztatásokról, megfélemlítésekről, amelyeknek nemzetrészem állandóan ki van téve, az érvényben lévő nacionalista törvények által. Ezért én hontalannak vallom magam. És tudom, hogy vannak rajtam kívül még nagyon sokan, akik így vélekednek Szlovákiáról. Őket vajon miért nem kérdezték meg az urak?  Ami pedig a szlovák nyelv hasznosságát illeti, jó ha tudja, a kisebbségbe taszított ember ezt csak értékelni tudja, hogy bír más nyelveket is az anyanyelvén kívül, mert ahány nyelvet beszél az ember, annyiszor értékesebb az egynyelvűnél. A kérdés, mikor jut el erre a szintre a többségi  nemzet, hogy megtanulja a szomszédja nyelvét is ?
5. Felmérésben a magyarok nagy része azt vallja, ha jól megy Szlovákiának, akkor jól megy nekik is. Ez igaz, de mégis, hagy maga után egy kis kívánni valót. A jólét, nem minden, mert ha így lenne, akkor rosszabb időkben a szlovákok megtagadták volna nemzetüket. Mint tudjuk, nem így történt, éppen az ellenkezője az igaz, még erősebbé edzette őket a nélkülözés. Én is így vagyok ezzel. Én nemzetemet csak erényeivel és hibáival együtt tudom elfogadni, szeretni, és a jólétnek ebben csak minimális a jelentősége.  
6. Az  itt élő magyarok nagy része nem akar Magyarországon élni és felvenni a magyar állampolgárságot. Hát ez volt a feltett kérdések közül a legbutább, amit feltehettek egy szlovákiai magyarnak. Hiszen ezzel azt sugallták neki, hogy a kitelepítés megismétlődhet. Mert ezt már egyszer megtették. Természetes, hogy a megkérdezettek szinte egytől-egyig nemleges választ adtak. Meg aztán, miért hagyjuk el mi a szülőföldünket, hiszen ez a mi földünk, az őseink földje, a szlovákok csupán élvezői a nagyhatalmak jóvoltából. Ami pedig a magyar állampolgárság felvételét illeti, nos ebben sem korrekt a felmérés. Igenis, sokan felvennénk a tőlünk jogtalanul elvett magyar állampolgárságot, de mint tudja a professzor úr, a szlovák parlament törvénnyel és pénzbüntetéssel sújtja a magyar állampolgárságot kérelmezőket.
8.Végül jön a nagy megállapítás: a magyarok bebizonyították, hogy az MKP radikális  párt helyett, inkább egy mérsékeltebb áramlatot  választottak (Most-Híd), mert ők már normálisan szeretnének élni. Ez volt számomra a kiütés. Mert ilyen kutatások és kimutatások után, sajnos, nálunk, még nagyon sokáig nem lehet normálisan élni.

Mészáros László

{iarelatednews articleid=”29032,29148,29062″}