28780

A Magyarok Szövetsége a társadalom önszervező erejének felébresztését, a rendszerváltást megelőző és az azt követő időszak nyolc millió vesztesének felemelkedését tűzte ki céljául.

Az első lépésekben a kisközösségi működést kezdeményezve a Magyarok Szövetsége tagjai és követői helyi vásárokat, lakossági fórumokat, kisrendezvényeket szerveztek, kemencéket építettek, kenyeret sütöttek, megerősítve a közösségi gondolkodást.
A Magyarok Szövetsége 2011. augusztus 12-15. között, immár harmadik alkalommal rendezi meg a Magyarok Országos Gyűlését, amely a „Nemzeti Önellátás a Kárpát-medencében” eszméjét bontja ki. Történeti alkotmányunk jogfolytonosságának helyreállítása az önkormányzatiság megerősítését feltételezi, az önkormányzatiság alapja az önellátás és a közösségi tulajdon. Az önellátás és a közösségi tulajdon megvalósításának eszköze a szövetkezet, a szövetkezeti forma összefogja a tulajdonost, a termelőt, a feldolgozót, a szállítót és a fogyasztót, biztos hazai piacot teremtve a hazai termelésnek.
A Magyarok Szövetsége tagjai kezdeményezték 2010. április végén a Korona Vagyonkezelő Szövetkezet megalakítását, járják az országot, a Kárpát-medencét, terjesztve a szövetkezetiség gondolatát, biztatva további, helyi szövetkezetek alakítására. Ennek a munkának egyik eredménye, a média által is bemutatott rábaközi gazdák szerveződése, melynek következő állomása június 6-án 19 órától Csornán a művelődési házban lesz  – tudósította honlapunkat Benis Miklós Mihály.

Felvidék.ma