28897

A Magyar Televízió, a Magyar Rádió és a Duna Televízió gazdag programválasztékkal készül pünkösd méltó megünneplésére.

A szerkesztők a jeles nap szelleméhez illő tartalmas műsorokkal jelentkeznek hívőknek és a hagyománytisztelő embereknek.
A műsorfolyamot szombaton a Duna Televízió csíksomlyói közvetítése vezeti be. Az idei búcsú mottója: „Mária által Jézushoz.” A hagyomány szerint a csíksomlyói Kegytemplom elől elindul az úgynevezett kordon a főpapsággal a hagyományos fogadalmi körmenetre. Ehhez csatlakoznak a katolikus iskola diákjai, a székely székek keresztaljai és a sok helyről érkezett zarándokok. Megkerülvén a Kis-Somlyó-hegyet, felérkeznek a Hármas-halom oltárhoz, ahol kezdetét veszi a búcsús nagymise. A szentbeszédet Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök tartja. (11.30-13.30, Duna Televízió)
Vasárnap délelőtt jelentkezik a Kérdések a Bibliában című műsor. Khaled A. László metodista lelkész korunk gyülekezeti életét a pünkösdi jeruzsálemi közösség fényében világítja meg. A szolnoki lelkipásztor Szent János evangélistát idézi: „Ti is el akartok-é menni? Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van tenálad.” (9.47 m1, 12.41 m2)
A Református magazin középpontjában szintén pünkösd ünnepe áll. A műsor készítői arra keresik a választ, mit is jelent a mai ember számára e jeles nap, a Szentlélek eljövetele. Hívők osztják meg a nézőkkel gondolataikat, hogyan jelennek meg a Szentlélek gyümölcsei egy mai gyülekezet életében. A beszélgetésen részt vesznek a Fasori gyülekezet tagjai, valamint közreműködnek a Julianna református iskola növendékei is. (10.00 m1, 12.54 m2)
A Mai hitvallások című műsor Papp János színművészhez látogat. Az összeállításban a színész vall Istenhez való kötődéséről, niklai gyermekkoráról, s hogy milyen hatással volt életpályájára a településről származó híres költő, Berzsenyi Dániel. Somogy szülötte egy zarándokútjáról, az El Caminoról is említést tesz. Szent Jakab útja maradandó élményt jelentett számára – átgondoltatta Papp Jánossal addigi életét. (10.30 m1, 13.25 m2)
A Magyar Rádió az evangélikus istentiszteletet a Budapest-Deák téri templomból közvetíti. Az ünnepi összejövetel egyúttal hálaadás is, hiszen 200 évvel e piros betűs ünnepen szentelték fel az Isten házát. Gáncs Péter a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke igehirdetésének középpontjába a pünkösdi lélek csodáját, az egy nyelven beszélést állítja, s felteszi a mai társadalmat is foglalkoztató kérdést: „Mi vajon ugyancsak nem azt szoktuk-e meg, hogy valójában alig, alig értjük egymást, noha egy az anyanyelvünk? Nem ismerős a mindennapos kínzó tapasztalás – elbeszélünk egymás mellett és fölött?” (10.04, MR1 Kossuth adó)
A Református istentiszteletet a Magyar Televízió a Pesterzsébeti gyülekezetből közvetíti Takaró Tamás lelkipásztor igehirdetését az apostolok cselekedeteinek első fejezetéhez köti. Jézus utolsó nagy parancsát idézi, amellyel a tanítványokat a világ megnyerésére küldi. Ehhez teszi hozzá pünkösd üzenetét: saját akaratuk csekély, a Szentlélek erejére van szükségük, hogy betöltsék hívatásukat. (11.00 m1)