eu-parlament-strasbourg03

Az Európai Parlament Regionális Fejlesztési Bizottsága elfogadta  „A harmadik célkitűzés: a területi együttműködés kihívása – a határon átnyúló, transznacionális és interregionális együttműködés jövőbeli napirendje” című jelentését.

A Területi Együttműködések finanszírozása nem luxus, hanem szükségszerűség. A ma elfogadott jelentésben az Európai Parlament összes politikai csoportja konkrét és gyakorlati intézkedésekben állapodott meg, amelyek javítják és még inkább stratégia alapúvá teszik a területi együttműködést.

Európa lakosságának mintegy 37,5 %-a él határrégiókban. Az európai területi együttműködés 2007-ben a kohéziós politika harmadik célkitűzésévé vált. 8,5 milliárd eurós költségvetésével 2007 és 2013 között a regionális politikára jutó költségvetésnek mindössze 2,5 %-át képezi. Három alkotóelemén (határon átnyúló, transznacionális és interregionális) keresztül segíti a térségeket és régiókat, hogy dolgozzanak együtt közös kihívásaik leküzdésében.
A jelentés főbb pontjai:
•    az ETE európai hozzáadott értékének és a versenyképesség forrásaként meglévő potenciáljának világos hangsúlyozása
•    az ETE-finanszírozásnak a kohéziós politika költségvetésén belüli növelése 7 %-ra
•    a harmadik célkitűzés jelenlegi struktúrájának és a határon átnyúló komponens jelenlegi hangsúlyozásának megőrzése, amely egyben a határon átnyúló vonzáskörzetek igényével találkozik
•    a területi együttműködés minden egyes programjának összehangolt kritériumok szerinti finanszírozása, hogy az egyes térségek szükségleteire és jellegzetességeire stratégiai, integrált választ nyújthassanak
•    az ETE integrációja a stratégiai tervezés minden (európai, nemzeti, regionális) szintjén, az EU 2020 stratégiával összhangban
•    ösztönző intézkedések a regionális operatív programok bevonására a határon átnyúló és transznacionális kiemelt projektekbe, mint amilyenek a transz-európai közlekedési hálózatok (TEN-T)
•    erősebb koordináció a transznacionális alkotóelem és a makroregionális stratégiák között
•    a megvalósítás egyszerűsítése önálló szabályozás elfogadásával
•    az európai területi társulások (EGTC-k) jobb kihasználása
•    az ETE-programok szélesebb körű láthatósága és érthetősége a helyi szereplők, helyi adminisztrációk és a polgárok irányában.

Felvidék.ma, -RP-