29544

Berényi József, a Magyar Koalíció Pártjának elnöke igennel válaszolt a belügyminisztérium azon kérdésére, hogy vajon a Szlovák Köztársaság állampolgára-e, vagy sem.

Berényi József válaszlevelében emlékeztette a belügyminisztériumot a Szlovák Köztársaság Alkotmányának 5. cikkelyének 2. bekezdésére, mely szerint: “Senki sem fosztható meg a Szlovák Köztársaság állampolgárságától akarat ellenére”.
“Ezért a 2011. július 12-i keltezésű levelükben feltett kérdést tárgytalannak tartom” – zárta levelét Berényi József.

Az ügy előzménye: A Szlovák Nemzeti Párt (SNS) levélben fordult a belügyminisztériumhoz, hogy állapítsa meg, Berényi József rendelkezik-e szlovák állampolgársággal. A SNS szerint nem, és a hatályos párttörvény alapján így Berényi nem állhatna egy Szlovákiában bejegyzett párt élén. A SNS arra alapozta gyanúját, hogy Berényi József még január 3-án kérvényezte a magyar állampolgárságot, a SNS pedig valószínűsíti, hogy azt azóta meg is kapta. A szlovák parlament 2010. május 26-án – még a Fico-kormányzat idején – úgy módosította az állampolgársági törvényt, hogy az a személy, aki más ország állampolgárává válik, elveszíti a szlovák állampolgárságot. A belügyminisztérium a SNS beadványa nyomán érdeklődött Berényi állampolgárságáról – már másodízben.

A törvényt az államfő is aláírta. A módosított törvény 2010. július 17-én lépett érvénybe, amikor már új parlamentje és kormánya volt Szlovákiának. Az új kormány felvállalta, hogy hatálytalanítja a törvény szlovák állampolgárokat sújtó részeit, ám ez az ígéret is egyelőre a nem teljesített vállalások között maradt.Berényi egyébként ezen ígéretre alapozva nyújthatta be kérelmét. Annak ellenére, hogy a Fico-kormányzat idején módosított állampolgársági törvény szellemisége egyértelműen szembehelyezkedik az ország alkotmányával, az újonnan alakult kormánykoalíció képviselői a mai napig nem adták azt Alkotmánybíróságra, holott erre csupán 30 képviselői aláírásra volna szükség.

Felvidék.ma, ON