mihal-jozef05

Januártól Szlovákiában bevezetik a szuperbruttó béreket – tájékoztatott Jozef Mihál munkaügyi miniszter. A magáncégek maguk dönthetik el, hogy az átszámítás melyik lehetőségét választják.

A munkavállalók bruttó bére új évtől megnövekszik azokkal a járulékokkal, amelyeket ez idáig a munkaadó fizetett. A járulékokat az új szabályok szerint az ún. szuperbruttó bérből vonják majd le, de az egyes biztosítókba továbbra is a munkaadó utalja át azokat a munkavállalók helyett. Ez a megoldás nem ró további kötelezettségeket a munkavállalókra, csak átláthatóbbá teszi az adó- és járulékrendszert, és érthetőbbé válik a hozzá nem értők számára is – állítja a miniszter.
A jelenlegi bérek átszámítására a tárca szerint három lehetséges módszer áll majd a munkaadók rendelkezésére. Hogy melyiket választják, az a munkaviszonytól és a bér magasságától függ. Az egyéni munkavállalók esetében a munkaadó eldöntheti, hogy az alacsony bérű munkavállaló bevételét egyszerű, de kevésbé pontos módszerrel számítja-e majd át, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi bérét beszorozza az 1,344-es együtthatóval, vagy pedig a pontosabb, ún. státusmódszert választja , amely a tárca szerint figyelembe veszi például, hogy a munkavállaló nyugdíjas vagy rokkantnyugdíjas, minek következtében alacsonyabb járulékokat fizet. „Az első módszer egyszerűbb ugyan, de a munkaadó számára drágább, a munkavállaló viszont nyerhet rajta. A másik módszer munkaigényesebb, de pontosabb” – állítják a tárca szakemberei.
Az átlagbér 1,5-szeresét keresők bérét egy képlet alapján számítják át, amely figyelembe veszi az eredeti bér és a cég által fizetett biztosítások összegét. A tárca szerint a képletre azért van szükség, mert jelenleg nem a teljes bruttó bérből vonják el a járulékokat, hanem – tekintettel a járulékplafonra – annak csak egy részéből. „Ha ezekben az esetekben az együttható alapján történő bérátszámítás a teljes bruttó bérből történne, akkor az eredmény felülértékelt lenne” – figyelmeztet a minisztérium.
Közalkalmazotti munkaviszony esetén a munkaadóknak nem lesz lehetőségük a választásra. „A béreket a lehető legpontosabban kell átszámítaniuk, azaz a státusegyüttható alapján a törvényes igények figyelembe vételével” – állítják a szakemberek. Ha a bérkiszabás táblázatok alapján történik, akkor új táblázatokat adnak ki, amelyek már az átszámított béreket tartalmazzák majd. Azt, hogy bérátszámítások időben és szabályosan megvalósuljanak a munkafelügyelőségek az adóhivatalokkal közösen felügyelik majd. Ha a munkaadó részéről hiányosságokat észlelnek, 1000-től 100 ezer euróig terjedő bírságot róhatnak majd ki neki. 
Mivel a minisztérium szerint egységesül a kivetési alap, az alkalmazotti jutalék elveszíti jelentőségét, mert az adó- és járulékterhek az érintett bevételi csoport esetében csökkennek. Ezért az alkalmazotti jutalék megszűnik. „Megszűnik a milliomos adó is, ami mintegy 85 ezer alkalmazott és 7 ezer magánvállalkozó családi költségvetését javítja majd. Átláthatóbbá válik ezáltal az adóalap adómentes részének kiszámítása, de egyszerűsödik az egész adó- és járulékrendszer – magyarázták a tárca szakemberei.
Korlátozzák a házastársra eső adómentes részt is, mégpedig a létminimum 18-szorosára. „Ez csak abban az esetben érvényesíthető, ha az illető személy önálló keresettel nem rendelkező gyermekről gondoskodik” – állapítja meg a munkaügyi tárca. Azok, akiknek nincs önálló keresettel nem rendelkező gyermekük, illetve gazdaságilag nem aktívak, például a háztartásbeli nők, ezt a kedvezményt nem igényelhetik.
Felvidek.ma, Pravda nyomán: D.É.