29035

A XVI. Örökség Népfőiskolai Tábor 2011. július 5-8. között kerül megrendezésre a Duna menti Karván (Kravany nad Dunajom).

A Palóc Társaság 2011-ben tizenhatodik alkalommal rendezi meg a magyar őstörténettel, az igaz magyar múlttal és a nemzeti kulturális örökséggel foglalkozó nyári művelődési táborát.
Az Örökség Népfőiskolai Tábor (ÖNT) műsora őstörténetünk, gyökereink, származásunk igaz történelmi tényeken alapuló megismerését, nemzeti önismeretünk és önbecsülésünk elmélyítését szolgálja. A tábor célja elérni, hogy magyarságára megbecsülendő értékként tekintsen minden, a Kárpát-medencében élő és a nagyvilágban szétszóródott magyar, hogy ősi anyanyelvünket megőrizve,gondosan ápolva és korunkhoz mérten fejlesztve gazdagítsuk magyar nemzetünket és az emberiséget.
A XVI. ÖNT előadói, mint eddig, most is kutatási területük legkiválóbb szakemberei.
Tőlük új ismereteket sajátíthatunk el, gondolataikkal továbbgondolkodásra serkentenek, általuk nemcsak szemlélői, hanem értőivé válhatunk mindannak, ami világunkban történik. Esténként szórakoztató műsorok zárják a napot.

Villámlevélcím: z.urban@paloctarsasag.real-net.sk

A tábor programja: időpont-események-rovatban