30069

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalap építkezési keretéből a Zsinati Tanács az igényelt kétezer ötszáz eurós összegnek a jelentős részét, kétezer eurót hagyott jóvá a zselízi templom és parókia villanyhálózatának a felújítására.

Még 2008-ban a kötelező tűzvédelmi felmérés alkalmával derült ki, hogy a református templom és parókia közös épületének a villanyhálózata alaposan elavult. A szakemberek veszélyesnek nyilvánították és javasolták annak minél előbbi felújítását.

Mivel a gyülekezet szűkös anyagi háttérrel rendelkezik, nagy tehertétel volt számára a meglehetősen nagy ingatlanja teljes hálózati felújítása. Az egyházközség ezért kérvényt nyújtott be az egyházmegye tanácsa felé, hogy ha lehetőség van rá, akkor támogatást kaphasson az egyetemes egyház Közalapjának építési keretéből. A Barsi Református Egyházmegye közgyűlése is rábólintott a zselízi felújítási projektre, második helyen rangsorolva azt, beterjesztette a felsőbb szervek felé.

A várakozás közben sem ült ölbe tett kézzel a zselízi egyházközség. Közadakozást hirdettek, majd több villamossági szakemberrel való tárgyalás és árajánlat végeztével Deák Tibort és vállalkozását bízta meg a feladat elvégzésével. Fontos szempont volt az egyházközség presbitériuma számára, hogy magyar, s lehetőleg református gyökerekkel rendelkező kivitelezőre bízza a számára oly kedves épület teljes villanyhálózatának felújítását. Deák Tibor megfelelt ezeknek az elvárásoknak, hiszen nemcsak jó szakember hírében áll, hanem gyakorló reformátusként a szomszédos fegyverneki gyülekezet gondnoka is.

A munkálatok még 2009 nyarán kezdődtek el, de még jelenleg is folynak. A parókia egy részén ugyanis még nem újult meg a villanyhálózat. A kivitelezővel való egyezség alapján az egyházközségnek csak akkor kell teljesítenie fizetési kötelezettségét, amikor már rendelkezésükre áll a szükséges összeg. A gyülekezet tagjai példásan adakoztak a felhívásra, ennek ellenére mégis szükség volt jelentős összegre ahhoz, hogy a felújítás költségeit ki tudják fizetni. „A villanyhálózat teljes felújítása 5 520 eurót tesz ki, ezért jól jött az egyházközség számára a Közalap építkezési keretének a kétezer eurós támogatása, hiszen ez is szerepet játszik abban, hogy a templomunk és parókiánk korszerű villanyhálózata szolgálja Isten dicsőségét és gyülekezetünk gyarapodását” – tájékoztatta a támogatási összeg felhasználásáról Reformata honlapot Révész Tibor zselízi lelkipásztor.

Reformata, Felvidék.ma