30179_1

Szeptember 10-én ünnepélyes keretek között Szepsiben átadták a Magyar Házat. A Csemadok Szepsi Alapszervezetének tulajdonában lévő ház hivatalos átadása és megáldása után bekerülhet a köztudatba mindenki számára hivatalosan is az a tény, hogy Szepsi város, a Bódva völgye és a felvidéki magyarság egy újabb Magyar Házzal rendelkezik.

Fontos előrelépés ez nem csak a Szepsi Csemadok Alapszervezete, hanem az egész város számára is, hiszen mostantól egy helyen székelhetnek a város és a járás magyar szervezetei. Szellemi mérföldkőnek számít, hogy a nem éppen kedvező körülmények ellenére is a Csemadok Alapszervezete ismét felvállalta ezt a kihívást és ismét otthont akart teremteni a szülőföldjén élő magyarságnak. Igaz, más szerencsésebb csillagzat alatt működő szervezetekkel ellentétben saját forrásaiból igyekezett és igyekszik ezt megoldani. Tavaly született a döntés az 1888-ban épült, valamikori szolgabírói épület megvásárlásáról a várostól. A vételár több mint harmadát, 55.000 €-t már sikerült saját forrásokból törleszteni, elsősorban annak köszönhetően, hogy a város a vételárba beszámította a Csemadok korábbi épületének értékét, amelyet más célokra használ ezután. Ennek ellenére a vezetőségnek valószínűleg további komoly fejfájást fog okozni a még 10 évre terjedő, további közel 85.000 € tartozás. Az elhanyagolt és életveszélyes állapotban lévő ház legsürgősebb, elkerülhetetlen javításait magánkölcsönből megoldották, ezzel azonban további 15.000 €-val bővítették az addig is tetemes adóság állományt. Nehéz így megjósolni a Magyar Ház jövőjét, s az adóság teljes kifizetésének lehetőségét. A Csemadok Alapszervezete, a nem éppen anyagiakban bővelkedő magyar szervezetektől hozzájárulásként viszont csak a fenntartási költségeket kérheti. A házra több szlovákiai és magyarországi pályázat ellenére sem kaptak eddig semmilyen anyagi jellegű támogatást. Mindezek mellett mégis bizakodó példának az épület rendbetételét és ideiglenes felújítását hozza fel, amelyek a mesteremberek munkáját leszámítva bizony mind önkéntes munkákból lettek megszervezve. Ilyen kisegítő munkálatokat végeztek itt például a 12. számú Bercsényi Cserkészcsapat tagjai, valamint az önkéntes Csemadok tagok is.

Tegyük hozzá, hogy a Szövetség a Közös Célokért társulás munkatársa is közreműködött az egyik helyiség rendbetételében, és a SZAKC biztosítja az internet-szolgáltatást a Magyar Házban működő szervezetek számára. Emellett a vételár törlesztésében is szerepe volt, hiszen a Csemadok korábbi, templom mögötti kisebb épületének értéke növekedett azzal a közel félmillió koronával, amit a SZAKC az épületbe beruházott.

Ahogy Köteles László megnyitó beszédében is elmondta, az alapszervezet igyekszik egyre megfelelőbb környezetet kialakítva elérni azt, hogy az eddig is itt székelő hét magyar szervezet száma, a Csemadoktól a cserkészekig tovább bővülhessen. Szívesen fogadnának bárkitől bárminemű támogatást, illetve segítséget, hiszen az ideiglenesen felújított épület rendbetétele még nagyon sok kivitelezésre váró dolgot hagyott maga után. Addig is korlátozottak a lehetőségek az újabb javítási- és felújítási munkálatok szervezésére.

Eredményként könyvelhető azonban az a tény, hogy az átadásra több mint 200 magyar lelkületű személy látogatott el, akiknek nem közömbös a magyarság helyzete. A meghívott vendégekkel mindannyian közösen vettek részt e nagy jelentőséggel bíró rendezvényen. Az ünnepségnek még az időjárás is kedvezett, hiszen kellemes őszi napsütés fogadta az érkezők sokaságát. Az ünnepi ceremóniát a helyi férfi dalárda dalcsokra nyitotta meg. Ezt követően Köteles László, a helyi Csemadok Alapszervezetének elnöke tartott ünnepi beszédet. Őt követve Szepsi város polgármestere, Zachariáš István üdvözölte a jelenlévőket, majd a Magyar Köztársaság Kassai Főkonzulátusának főkonzulja, Czimbalmosné Molnár Éva lelkesítő szavakkal nemzeti felelősségvállalásra biztatott. Az avató ünnepség színvonalát a Dalárda énekei mellett a Szepsi Asszonykórus népdalcsokor összeállításai is emelték. A beszédeket követően a Gábor Bertalan római katolikus esperes, Mondok István görög katolikus parókus és Varga Zoltán református tiszteletes megáldották a házat, majd a közös otthonunkért imádságra kérték fel az egybegyűlteket. A hivatalos részt követve pedig minden jelenlévő egy baráti, kellemesen családias hangulatú megvendégelésben részesült.

A Szepsi Magyar Ház első hivatalos, egyben nagyon kedves vendégei már aznap este befutottak. A kassai cserkészcsapat Szepsiben gyakorló cserkészei élve a szíves meghívással a megnyitóra szánt, de megmaradt gulyást az utolsó cseppig elfogyasztották. Így nagy-nagy szívességet tettek a szervezőknek az ünnepség utáni elmosogatásnál.

Felvidék ma, KK, pog

{japopup type=”slideshow” content=”images/stories/_esemenyek/2011/09/30179_1.jpg, images/stories/_esemenyek/2011/09/30179_2.jpg, images/stories/_esemenyek/2011/09/30179_3.jpg, images/stories/_esemenyek/2011/09/30179_4.jpg” width=”160″ height=”106″ title=”Szepsi” }Szepsi{/japopup}

További képek a KÉPGALÉRIÁNKBAN.