30683

A 2011-es évad győztes faluja – Erdőtke (Oravská Lesná) a námesztói járásban – Szlovákia leghidegebb részén található.

Erdőtkét az egyedi vidék és a kemény természeti feltételek jellemzik, melyek a lakosokat egy olyan közösséggé kovácsolták, ahol nem csak a külső segítségre támaszkodnak. A kiterjedt hegyi falu saját erőkkel változtatja át a leghidegebb falu hátrányát saját előnyévé, amelyből merít saját fejlődésénél, figyelembe véve közben a tájat és a természetet. A falunak különleges adottsága van összekapcsolni a lakosok, vállalkozók, egyesületek erejét és eszközeit a materiális és kultúr-társadalmi értékek kialakításánál. Az életfeltételek, a műveltségi szint, a szociális szolgáltatások növelésénél, a hagyományőrzésben, a kultúra, a sport és a modern gazdaság fejlesztésében kihasználja történelmi és természeti forrásait, hagyományait, valamint az innovatív technikákat.
A verseny meghirdetőjei a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma, a Szlovák Környezetvédelmi Ügynökség, a Falumegújító Egyesület és a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása. A verseny támogatója és társszervezője a COOP Jednota Slovensko volt. Az év faluja verseny célja a vidék szépségeinek, egyediségének és sikereinek bemutatása, a polgári társadalom tudatosságának növelése a vidék értékei, eredetisége és a nemzeti büszkeség kapcsán, valamint a szlovák falvak konkurenciaképességének és presztízsének növelése is.  Jövőre Erdőtke (Oravská Lesná) falu fogja képviselni Szlovákiát az Európai Falumegújítási Díjért folyó versenyben, amelyet 1990 óta hirdet meg a Bécsben székelő Európai Vidékfejlesztési és Falumegújítási Munkaközösség (ARGE). A második helyezést az illavai járásbeli Poroszka (Pruské ) nyerte meg, a harmadik helyet pedig a bártfai járásbeli Hervató (Hervartov). A bizottság az elmúlt napokban (2011. október 11-12) Barackában tartotta meg legutóbbi ülését, amelyen a 2012-es európai verseny mottójának szellemében – A jövő nyomában – értékelte mind a 21 jelentkező falut. A bizottságban a meghirdetők, a támogató és a társszervezetek (Szlovák Idegenforgalmi Ügynökség, Vidékfejlesztési Ügynökség, Szlovák Vidék Parlament, Szlovák Közművelődési Központ, Kertépítészek és Tájrendezők Szövetsége) képviselői kaptak helyet. A bizottság a versenyző falvak rendkívül magas színvonaláról beszélt. A legtöbb falu példát mutathat a sikeres polgári együttélés terén. Nemcsak gazdasági téren fejlődnek, de igyekeznek hatékonyan gazdálkodni és együttműködni a helyi vállalkozókkal. Fontos megemlíteni az iskolákat is, amelyek aktívan részt vesznek a falu életében és ezáltal sikeresen fejlődik a regionális és környezetvédelmi nevelés. A falvak kiemelkedőek a népi hagyományok, a folklór megőrzésében illetve azok fejlesztésében új, nem hagyományos formákkal. A falvak intenzíven foglalkoznak a tisztasággal és a rendezettséggel – a falu összképének szisztematikus és komplex ápolásában azonban több falunál is hiányosságokat fedeztek fel. A bizottság kifejezte meggyőződését, hogy a falvaknak nagyobb figyelmet kell szentelniük a külalakra, hiszen a látogatók leginkább azt értékelik.

További díjak a következő kategóriákban lettek odaítélve:
„A falu, mint gazda” díj – Cégely (Cigeľ) (privigyei járás) községnek – „ A természeti források ökológiai és racionális felhasználásáért az innovatív technológiák segítségével”
„A falu, mint ékszertár” díj –  Helpa (Heľpa) (breznóbányai járás) községnek – „A hagyományos népi kultúra példaértékű gondozásáért  és fejlesztéséért”
„A falu, mint testvériség” díj – Bajánháza (Bajany) (nagymihályi járás) községnek – „A többnemzetiségű és többvallású közösség különleges összetartásáért”
                                             – Miklósvágása (Miklušovce) (eperjesi járás) községnek – „Az összes generáció kreatív és példaértékű együttműködéséért”
„A falu, mint partner” díj – Jeszence (Jasenica) (vágbesztercei járás) községnek – „ A helyi és regionális fejlődés érdekében fenntartott partnerségek példaértékű kialakításáért”
„A falu, mint vendéglátó” díj – Valcsa (Valča) (túrócszentmártoni járás) községnek – „Az egész évi idegenforgalom fejlesztéséért és a sokoldalú  tevékenységek feltételeinek kialakításáért”
„A falu, mint kert” díj – Felsőricsó (Horný Hričov) (zsolnai járás) községnek – „A tájgondoskodásban tanúsított egyedi hozzáállásért és a  hagyományok felújításáért”
„ A falu, mint festmény” díjat nem osztották ki
Külön díj: Pálóc (Pavlovce nad Uhom) (nagymihályi járás) községnek – „A többségiben roma nemzetiségű lakosság példás együttéléséért  és a magas életszínvonal eléréséért”
Internetes szavazás nyertese: Helpa (Heľpa), breznóbányai járás

A díjakat november végén vagy december elején vehetik majd át a díjazott falvak Erdőtkén. A partnerektől és a szervezőktől kapott tárgyi díjakon kívül a nyertes falvak anyagi támogatásban részesülnek a támogatótól, amit a falu megújítására, vagy a falu életének gazdagítására használhatnak fel. Ezen kívül a győztes falu anyagi eszközöket kap a támogatótól a verseny eredményeinek kihirdetése körüli szervezés bebiztosítására, illetve az európai versenyen való bemutatkozásra is.

Felvidék.ma