biblia

 A Deregnyői Református Tanulmányi Központ Bibliaiskola néven előadássorozatot szervez presbitereknek, gyülekezeti munkatársaknak és a nőszövetség tagjainak. A bibliaiskola a Református Keresztyén Egyház Közalap egyházépítői keretének 720 eurós támogatásával valósul meg.

A hiterősítő és a gyülekezeti szolgálathoz bibliai és gyakorlati útmutatással szolgáló három hétvégére tervezett Bibliaiskola első alkalmára október 22-én, szombaton 9.30 órai kezdettel kerül sor. A sárospataki Református Teológiai Akadémia két tanára Dr. Fodor Ferenc teológiai professzor az ó- és újszövetségi szolgálattevőkről, Dr. Fodor Ferencné dr. Nagy Sarolta pedig a gyülekezeti munkatársak szolgálatáról és életéről tart előadást.

Részletes munkarend:

9.30 Nyitóáhítat
9.45 Szolgálattevők az Ószövetségben – Dr. Fodor Ferenc teológiai professzor Sárospatak
10.30 Kávészünet
10.45 Gyülekezeti munkatársak szolgálata és élete, mint “hitoktatás” Dr. Fodor Ferencné dr. Nagy Sarolta
12.00 Ebéd
13.30 Szolgálattevők az Újszövetségben –Dr. Fodor Ferenc
14.15 Hozzászólások – beszélgetés
15.30 Záróima

A Bibliaiskola következő alkalmára november 19-én kerül sor.

Reformata, Felvidék.ma