30242

Az MKP ifjúsági partnerszervezeteként is működő Via Nova Ifjúsági Csoport élénk figyelemmel követi a szlovákiai belpolitikai helyzet alakulását.

A szlovák kormánykoalíció bukásával kapcsolatban a Via Nova a következő nyilatkozatot fogalmazta meg: “A kormánykoalíció csődje már rég várható volt, ezért nem ért bennünket meglepetésként a hír. A 2011. október 11-én felbomlott kormánykoalícióban a sokat hangsúlyozott „együttműködés” újabb, illetve sokadik, de most a legnagyobb – kudarcát vallotta. A Via Nova ICS-t különösen nyugtalanítja a Szlovákiában kialakult politikai helyzet, amely az önös érdekek mentén való politizálás miatt fordulhatott a jelenlegi irányba, éppen ezért felszólítjuk a megbukott kormánykoalíció pártjait, hogy az általuk okozott felelőtlen lépéseiket orvosolják a parlament berkein belül. Az is az ő felelősségük, ha előrehozott választásokra kerül sor, amivel a szlovák államháztartást terhelik majd újabb költségekkel, ezzel közvetetten érintve Szlovákia állampolgárait, így a felvidéki magyar közösséget is!
Nem utolsó sorban a Via Nova ICS aggodalmát fejezik ki az esetleges új kormánykoalíció létrejöttétől, amely valószínűleg a magyar társnemzetet a szülőföldjén diszkriminatív helyzetbe hozná ismételten, mint ahogy az az utolsó hat évben megtörtént. Ennek a félelmünknek hangot adva, a fentebb leírtak alapján felszólítjuk a 2010 júniusában megválasztott és megalakult kormánykoalíció pártjait, hogy felelősségük teljes tudatában tegyenek megfelelő lépéseket, hogy ne következzen be a 2006-2010-es kormányzati ciklus, amely a demokrácia megcsúfolásának időszaka volt.”

A Via Nova ICS kezdeményezője és társszervezője volt a szeptember elsejei komáromi nagygyűlésnek, melyen háromezren támogatták a kettős állampolgárság intézményét. Gubík László, aki egyaránt tagja a Via Nova ICS-nek és az MKP-nak is, első volt, aki nyilvánosan vállalta a magyar állampolgárság felvételét úgy, hogy kijelentette, ragaszkodik a szlovák állampolgárságához is.

{iarelatednews articleid=”30418,30242,30012″}