31288

 A Nemzetpolitikai Kutatóintézet november 25-én megtartotta bemutatkozó rendezvényét Jogsegély a gyakorlatban címmel.  A délután folyamán a külhoni magyar civil jogvédő szervezetek kerekasztal-beszélgetésére is sor került.

A konferenciát Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nyitotta meg. A Kutatóintézet a Magyarság Házában, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. keretein belül működik. Alapfeladata, hogy a kormányzat munkáját tudományos kutatásokkal támogassa, elméleti keretet és háttéranyagokat biztosítson a nemzetpolitika működtetőinek.
A jogvédelem és a jogkiterjesztés alapvető fontosságú a külhoni magyarság mindennapi életében. A Magyar Állandó Értekezlet 2011. november 23-24-én megtartott plenáris ülésén elfogadott nemzetpolitikai stratégia egyik kulcseleme a jogvédelem, jogkiterjesztés és a jogok magabiztos használatának segítése.
Felelős döntések meghozatalához a Kormánynak ismernie kell a nem csak Magyarországon vagy a Kárpát-medencében élők, hanem az egész világ magyarságának szükségleteit – fogalmazott Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. A Nemzetpolitikai Kutatóintézet három küldetést hivatott teljesíteni. Tudományos kutatóintézetként működik, jogvédő központként tevékenykedik, illetve kultúrális fórumot biztosít. Megnyitására Semjén Zsolt igazi mérföldkőként tekint. Történelmi tragédiák sorozata következtében a magyarság a XX. századra világnemzetté vált – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök-helyettes. Az intézet tudományos feladatairól szólva kiemelte: ha a magyarság sorskérdéseiről beszélünk, nem csak a mai országhatárokon belül, vagy a Kárpát-medencében élőket, hanem az egész világon élő magyarság igényeit, kihívásait kell figyelembe vennünk. A magyar Kormánynak minden problémát, minden közösséget ismernie kell tehát, hogy megmaradásukat és fejlődésüket segíthesse. Felelős döntések meghozatalához tudományos kutatások szükségesek, a Kormány pedig támaszkodni fog a Nemzetpolitikai Kutatóintézet tudományos munkájára – jelentette be Semjén.
Az intézet emellett a határon túli magyar személyek és közösségek jogvédelmét is összefogja – tájékoztatott Semjén Zsolt, majd felhívta a figyelmet: ezt pedig nem nemzeti törvények, hanem az egyetemes emberi jogok alapján teszi. A magyar nemzetet és nemzetrészeket sehol a világon nem lehet másodosztályúként kezelni. Elfogadhatatlan, hogy olyan jogokban nem részesülnek a magyar emberek, amely az egész világon, mindenki más számára természetesek – nyomatékosította a miniszterelnök-helyettes. A Nemzetpolitikai Kutatóintézet kiemelt feladata, hogy az egyetemes emberi jogok mentén kiálljon a magyar nemzetrészekért – tette egyértelművé.
Semjén Zsolt rámutatott, hogy az intézet kulturális fórumként is funkcionál. Elmondta: szükség van egy olyan közopntra, amely méltón tudja bemutatni a magyarság teljes kulturális értékét – ezzel nemcsak saját, hanem az egész emberiség növekedését, gazdagodását is szolgálva. A magyarság az irodalomtól a tudományokig olyan valós értékekkel rendelkezik, melyeket ápolni, óvni kell, és az emberi nem szellemi gyarapodásának szolgálatába kell állítani – fogalmazott.
A Jogsegély a gyakorlatban nemzetközi konferencián előadást tartott Gál Kinga Európai Parlamenti képviselő, Alan Philips kisebbségi jogi szakértő, a Minority Rights Group International korábbi igazgatója, Tov Malloy, a European Center for Minority Issues igazgatója, Sergiu Constantin, az Institute for Minority Rights, European Academy of Bolzano kutatója, valamint Vizi Balázs, az MTA Kisebbségkutató Intézet kutatója.
November 25-én, a délután folyamán a külhoni magyar civil jogvédő szervezetek kerekasztal-beszélgetését hallgathatták meg az érdeklődők, melyet Szarka László a Nemzetpolitikai Kutatóintézet moderált, s résztvevői Szigeti Enikő (Civil Elkötelezettség Mozgalom, Románia), Beretka Katinka (Magyar Nemzeti Tanács, Szerbia), Horony Ákos (Szlovákiai Magyarok Kerekasztala), Őry Péter (felelős kiadó, Önkormányzati Szemle, Szlovákia), Józsa Péter (Hungarian Human Rights Foundation), Bányai József (ügyvéd, Románia), Farkas-Kordonec Gabriella (jogász, Ukrajna) voltak. Szigeti Enikő elmondta, hogy Romániában sok jogszabály és nemzetközi egyezmény foglalkozik a kisebbségekkel. Korábban az állam nem támogatta a nonprofit szervezeteket, ezért még ma is nehéz a civil közösségeknek érvényt szerezni a törvényekben és a nemzetközi egyezményekben foglalt jogaiknak. Bányai József bemutatta a kolozsvári Erdélyi Múzeum Egyesület értékeit, s szólt a kommunista diktatúra jogtalan intézkedéseiről, melyet azóta is igyekeznek helyrehozni, főképpen az egyházi tulajdonokat illetőleg. Beretka Katinka a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács hivatalos nyelvhasználattal megbízott tanácsosa kitért a vajdasági magyar közösség problémáira, gondot okoz a magyar nyelvű felsőoktatás terjesztése, a kulturális intézmények fenntartása, a magyar nyelvű média finanszírozása, és nem hatékony a felügyeleti rendszer sem.  Farkas-Kordonec Gabriella, az Advance Kárpátaljai Tanácsadó és Fejlesztő Központ jogásza elmondta, hogy annak ellenére, hogy Ukrajna csatlakozott a legtöbb olyan nemzetközi egyezményhez, amelyek a kisebbségek jogállását szabályozzák, a fő probléma mégis az, hogy a kisebbségek nem jutnak elég forráshoz, a jogalkotásban gyakran a politikai érdekek érvényesülnek, és a jogorvoslat lehetőségének hiánya is gond. Józsa Péter az amerikai Magyar Emberi Jogok Alapítvány budapesti elnökeként mutatta be a jogvédő szervezetet és tevékenységét. Felvidéket Horony Ákos, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának a tagja illetve Őry Péter Önkormányzati Szemle felelős kiadója képviselték. A kerekasztal beszélgetést követő vitában felmerült a Kárpát-medencei Civil Kerekasztal létrehozásának a szükségessége is a civil összefogás és megfelelő párbeszéd érdekében.
A konferencia végén Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár összegezte az elhangzottakat, melyben hangsúlyozta, hogy hatalmas lehetőséget rejt magában, ha nemzetközi szervezetek, Magyarország és a külhoni magyar szervezetek együtt: civilek, kutatók és politikusok közösen, egy irányba mozdulnak el a jogvédelem területén. – tette közzé a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Fotó: Horváth Ernő
kormany.hu, BGA, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”31263,31282,31262,31280,31211,31255″}