31598

 Van, aki örömmel, és van, aki, kétségbeesve fogadja a hírt, hogy gyermeket vár. Van, aki soha korábban nem érzett boldogságot érez, és sajnos van, akiben soha korábban nem tapasztalt rossz érzések ébrednek, amikor szembesül a ténnyel, hogy gyermeke fog születni.

Egyesek az első pillanattól szeretettel várják a születendő új életet, mások fejében pedig rögtön felmerül a gondolat, hogy meg szabaduljon a magzattól, s ne engedje megszületni a gyermeket. Egy gyermek születésének a híre sokak számára jelent nagy-nagy boldogságot, elsősorban a várandós kismamának és családjának, de sajnálatos módon sokaknak jelent rossz hírt, s gátlástalanul megszabadulnak a nem várt gyermektől. Mennyire különbözőek az emberi gondolatok, reakciók és magatartások! A különféle emberi viselkedéseken a mindennapi életben nem csodálkozunk, hiszen nincs különösebb jelentősége annak, hogy az egyik ember jobb, a másik bal kézzel mosunk fogat, vagy bizonyos dolgokat másként teszünk. De itt egészen másról van szó: egy megfogant emberi élet, egy születendő emberi élet nem engedhetne meg ilyen különbségeket az emberek viselkedésében, főként nem a felelősségteljes viselkedésben.

Láthatjuk, hogy az ember mennyire veszélyes vizekre evez, amikor az élet és halál területéhez érkezünk. Mert a születés és a halál, az emberi élet kezdete és vége Isten kezében van. De a gőgős ember, az önmagát sokszor Istennek képzelő ember döntéshelyzetbe akarja hozni önmagát a születés és a halál kérdésében. Természetesen teremteni, életet létrehozni Isten nélkül nem vagyunk képesek. Amit e területeken tenni tudunk az egészen egyszerűen gyilkosság. Az ember képes arra, hogy kioltsa egy emberi lény életét, mielőtt az megszülethetne az Isten által kijelölt időben. És az ember képes arra, hogy kioltsa egy ember életét, mielőtt az véget érne az Isten által rendelt időben. De ez gyilkosság és súlyos bűn. Ezzel szemben akkor járunk el helyesen, ha elfogadjuk, hogy a születés és a halál úgy és akkor történjen, amikor ezt Isten akarja. A megszülető életet Isten ajándékának kell tekintenünk, és hittel el kell fogadnunk, hogy a földi halállal Isten új életet, örök életet ajándékoz nekünk.

Advent 4. vasárnapján az evangéliumban az angyali üdvözletet, Jézus születésének hírüladását hallottuk. Isten angyala jelenik meg a názáreti leánynak, Máriának, és meghozza neki a hírt, hogy hamarosan gyermeke fog születni. Mária először csodálkozik ezen, amikor az isteni hírnöktől megtudja, hogy milyen csodálatos feladatra választotta ki őt a mindenható Isten, örömmel egyezik bele az isteni akaratba és mond igent az isteni szándékra. Örömmel fogadja Isten szándékát, örvendezik a hírnek és legfőképpen örvendezik annak, hogy anya lesz és gyermeke születik.

Minden születés változást hoz. Egy gyermek születése gyökeresen megváltoztatja szülei, családja életét. Jézus születése egykor megváltoztatta az egész világot, új korszak kezdődött az emberiség történelmében. Jézus születésének megünneplése évről évre változást, megújulást, újjászületést hoz, hozhat életünkbe. Fogadjunk örömmel minden életet, amelyet Isten ad nekünk! Fogadjuk örömmel minden gyermek születését! És fogadjuk örömmel a gyermekként megszülető Jézust, aki lelki újjászületést hoz számunkra!

Horváth István Sándor, http://evangelium.katolikus.hu/

{iarelatednews articleid=”31501, 31402, 31295″}