31419

Koszorús Ferenc, az Amerikai Magyar Szövetség elnöke levélben fordult a kongresszus Helsinki-bizottságához a szlovák állampolgárságától megfosztott Boldoghy Olivér ügyében.

A bizottság republikánus elnökéhez és demokrata társelnökéhez címzett levélben Koszorús egyértelműen magyarellenes incidensként jellemezte az esetet, hogy Boldoghyt a magyar állampolgárság megszerzése miatt, akarata ellenére fosztották meg szlovák állampolgárságától. Az AMSZ elnöke szerint ez – amellett, hogy ellentétes a szlovák alkotmánnyal – szemben áll mind az európai, mind pedig az amerikai normákkal, így a jogfosztó rendelkezést vissza kell vonni.
Koszorús Ferenc levelében mindemellett felhívta a kongresszusi bizottság figyelmét arra, hogy az efféle magyarellenes intézkedések egyáltalán nem egyediek Szlovákiában. Így például utalt a még mindig hatályban lévő és a nemzeti tanács által is megerősített Benes-dekrétumokra, a nyelvtörvényre, a magyar közösség megosztását célzó közigazgatási határokra, valamint Esterházy János ügyére. Utóbbival kapcsolatban kihangsúlyozta Esterházy posztumusz kitüntetését az amerikai Rágalmazásellenes Liga által.
A magyar szervezet elnöke azt várja a bizottságtól, hogy hivatalosan keresse meg Szlovákiát a magyarellenes atrocitások miatt.

Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”31404,31249,31237,31359″}