eu-parlament-brusszel01

Öt magyar képviselő emelt szót az Európai Parlament szerdai brüsszeli plenáris ülésén az ellen, hogy Boldoghy Olivér elveszítette szlovák állampolgárságát, miután nyáron felvette a magyart. Frissítve Mészáros Alajos felszólalásával.

A szlovákiai magyar színésztől a módosított szlovák állampolgársági törvény alapján vonták meg eddigi jogosultságát, a módosítást Pozsony annak idején a határon túli magyarok könnyített honosításáról tavaly hozott budapesti döntésre reagálva hozta.

Az EP-ben november 30-án késő este megtartott, úgynevezett egyperces (korábban napirend előtti) felszólalások között szót emelt a lépés ellen Tőkés László és Sógor Csaba erdélyi, Bauer Edit és Mészáros Alajos felvidéki képviselő, valamint a fideszes Gál Kinga is.

Tőkés László EP-alelnök “tűrhetetlennek és tarthatatlannak” nevezte, hogy Boldoghyt “magyar önazonosságának nyílt vállalása miatt” fosztják meg állampolgárságától. Egyben kifogásolta, hogy az egykori magyar marosvásárhelyi egyetemen a magyarok ma már önálló tagozatot sem alakíthatnak.
Bauer Edit úgy vélte, a szlovák törvény már európai problémává vált, mert az alapszabadságok korlátozásához is vezet. (A Felvidék.ma hírportálhoz eljutatta teljes felszólalását, melyet alább közlünk.)
Mészáros Alajos kiemelte: számos területen ma már az unió egységes, “a kettős állampolgárságot illetően mégis megengedi, hogy ez a téma kikezdje egységét és presztízsét. “Intézményeinktől elvárjuk, tegyenek annak érdekében, hogy az EU-n belüli többszörös állampolgárság ne hozhassa hátrányos helyzetbe a polgárokat” – fogalmazott.
Sógor Csaba úgy vélte, “a szlovák állam meg akarja félemlíteni saját állampolgárait, hogy azok ne vállaljanak közösséget nemzetükkel”. A nemzetek Európájában a nemzetek határai a legtöbb esetben nem esnek egybe az államok határaival, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ez ne feszültségeket okozzon az államok között – hangoztatta.
Gál Kinga arra hívta fel a figyelmet, hogy “a jogfosztás ezen módja ellene megy a közösségi bizalomnak és a szlovák alkotmánynak is”. A “súlyos lépés az egész kisebbségi magyar közösséget rendszeresen érő megfélemlítések részeként tudható be” – tette hozzá.

Bauer Edit EP képviselő “egy perces” felszólalása a brüsszeli plenáris ülésen 2011. november 30-án:
Elnök Úr,
az állampolgárság kérdése a szubszidiaritás elve szerint a tagállamok hatásköre. Azonban a szlovák törvény, amely válaszként született a magyar állampolgársági törvény módosítására, következményeit tekintve az alapszabadságok korlátozásához is vezet, s ezért ma már európai problémává vált. Azok a szlovák állampolgárok, akiket a szlovák belügyminisztérium levele alapján megfosztanak állampolgárságuktól, személyi igazolványuktól, vezetői igazolványuktól és arra kényszerítenek, hogy saját szülőföldjükön, saját lakásukban tartózkodási engedélyért folyamodjanak, szabad mozgásukban, a vállalkozás szabadságához való jogukban szenvednek el korlátozást.
Ezáltal az életvitelszerűen Szlovákiában élő polgár egzisztenciájában is veszélyeztetett, hisz ha más lakhely híján nem rendelkezik sem személyi igazolvánnyal, sem útlevéllel, sőt a társadalombiztosítása is csak azzal a feltétellel tartható fenn, ha elfogadja, hogy idegenként tartózkodási engedélyt kénytelen kérni a saját szülővárosában, a saját ingatlanában.
Jogos tehát a kérdés, hogy az ilyen abszurd intézkedés mennyire egyeztethető össze a szabadság, biztonság és igazságosság térségének építésével. Elveheti-e szankcióként az állam az állampolgárságot attól, aki arról lemondani nem akar, csak azért, mert időközben egy másik tagállam állampolgárságát felvette. Meggyőződésem, hogy az ilyen elfogadhatatlan és abszurd intézkedések kétségbe vonják és károsítják az európai identitás eszméjét is.

Mészáros Alajos MKP EP-képviselő egyperces felszólalása a szlovákiai állampolgársági helyzetről az Európai Parlamentben:
2004-ben, amikor az unióhoz csatlakozott 10 új tagállam, ezt abban a reményben tették, hogy egyszer megvalósul a határok nélküli szabad és egységes elveken működő Európa.
Ezzel ellentétes és elfogadhatatlan, hogy egy EU-s tagállamban állampolgárságuktól fosszanak meg személyeket, csak azért, mert a közösség egy másik tagállamának állampolgárságát is felveszik, mint ahogy ez történik ma Szlovákiában.
Számos területen a nemzetközi szerződéseken felül az unió egységes, saját rendelkezéseket alkalmaz. A kettős állampolgárságot illetően mégis megengedi, hogy ez a téma kikezdje egységét és presztízsét.
Ha egy tagállam felkínálja lakóhelytől függetlenül az állampolgárság felvételét, ezzel a lehetőséggel élni kell.
Az unió tagállamai egymással szemben ne alkalmazzák az állampolgárság megfosztását.
Intézményeinktől elvárjuk: tegyenek annak érdekében, hogy az EU-n belüli többszörös állampolgárság ne hozhassa hátrányos helyzetbe a polgárokat.