32038

Hétfőn, január 26-án veszi kezdetét a Szent Rita rózsabúcsút megelőző 15 csütörtöki ájtatosság Nagymagyaron.

A Szent Rita-tisztelő hívekkel, hogy A 15 csütörtöki nagy ájtatosság Szent Rita ünnepe előtt január 26-án kezdődik az előző évekhez hasonlóan. A nagymagyari plébániahivatal közlése szerint 17 óra 15 perc kezdettel minden csütörtökön más lelkiatya misézik és prédikál. Szeretettel hívják és várják a Szent Rita-tisztelő híveket! 
A meghívott lelkiatyák Szent Rita életéről elmélkednek majd.  
Szent Rita 1381 körül született. Lelke már fiatal korában Istennel töltekezett, szülei házában szemlélődő, valóságos remete életet élt. Egyedül csak Istennek akarta szentelni életét. A Gondviselés azonban más élethivatásra is kiszemelte. Szülei tanácsára házasságra lépett. Férje nehéz természetű, hirtelen haragú ember volt, aki sokszor bántalmazta feleségét. De a férj a nemes lelkű feleség mellett lassanként megváltozott, és bűnbánó lélekkel Istenhez tért. Házasságukat Isten két fiúval áldotta meg. Férjét haragosai meggyilkolták, két kisgyermekét a jó Isten magához szólította. Rita özvegyen, árván maradt, csak az Istent érezte maga mellett. Bejutott az Ágoston rendi apácák casciai kolostorába. Itt a szemlélődésnek és az irgalmasság lelki és testi cselekedeteinek szentelte életét. Egyetlen vágya volt: együtt szenvedni a töviskoronás Krisztussal. A töviskoszorús Krisztus jegyese lett, akit az égi Vőlegény töviskoronájának egy homloksebével jegyzett el. 15 éven át, haláláig viselte Rita a sebet. 66 éves korában, 1457 körül halt meg. 1737-ben boldoggá, 1900. május 24-én szentté avatták.
A Felvidéken, Mátyusföld és Csallóköz találkozásánal van Nagymagyar, ahová évről évre Szent Rita napján (május 22.) nemcsak e két tájék, hanem Zoborvidék magyar hívő népe is elzarándokol a “rózsabúcsúba”. Sajátosan magyar zarándokhely ez, hisz itt szlovák szót alig hallani. Az ünnepi szentmise egyik kiemelkedő pillanata a rózsák megáldása. Az oltáron Feszty Masa alkotása látható, Szent Rita képe.

Felvidék.ma