32641

A Csemadok tisztségviselői kétnapos munkaértekezletet tartottak Búcson, melyen a legnagyobb felvidéki magyar szervezet ez évi programjáról , feladatiról tárgyaltak.

A Karkó-panzióban tartott rendezvényre magyarországi és felvidéki közéleti személyek is érkeztek, akik előadást tartottak a szervezők felkérésére, vagy észrevételeikkel, javaslataikkal bekapcsolódtak a vitába. Eljött Búcsra Magyarország szlovákiai nagykövete, Balogh Csaba is, jelen voltak parlamenti képviselők és több civil mozgalom vezetője is.

A megjelenteket Száraz Erzsébet, a Csemadok Galántai Területi Választmányának elnöke köszöntötte. Az elmúlt ülésen hozott határozatok teljesítését Mézes Rudolf értékelte. A Csemadok országos elnöke, Hrubík Béla  a kulturális szervezet küldetéséről  beszélt. „Legfontosabb feladatunkat a Csemadok nemzetmegtartó szerepében látom. Naponta bizonyítási kényszer előtt állunk, ugyanis vannak, akik megkérdőjelezik ennek a szövetségünk létének indokoltságát, munkáját és azt is, hogy milyen szerepet töltünk be a felvidéki magyar társadalom sorában. Arra kell összpontosítanunk, hogy minél színvonalasabb tevékenységgel és munkával vegyük ki részünket a nemzeti összetartozás érzésének erősítésében”.
Bárdos Gyula, a Magyar Koalíció Pártja Országos Tanácsának elnöke hangsúlyozta, a Csemadok eddig is bizonyította létjogosultságát. Annak ellenére, hogy az elmúlt másfél évben a Csemadok a szlovák államtól alacsony állami támogatást kapott, mint a Mečiar- és Fico-korszakokban! Szerencsére, a magyarországi támogatásnak köszönhetően a Csemadok komoly munkát és eredményeket tud felmutatni a most mögöttünk álló időszakban is. Ez is mutatja azt, hogy a felvidéki magyarság, akárcsak Dél-Szlovákia, sajnos, nem a rendszerváltozás nyertese! Javulhat ez a helyzet a március 10-i előrehozott parlamenti választások után, amennyiben az MKP ismét jelen lesz a szlovák törvényhozásban, a Csemadok közösségformáló szerepe ismét hangsúlyosan megjelenhet a szlovák parlamentben is. Az MKP vallja, hogy a Csemadoknak, mint a legnagyobb szlovákiai magyar szervezetnek alanyi jogon jár a támogatás a szlovák államtól.

{phocagallery view=category|categoryid=423|imageid=12489|detail=0|float=right}Búcson is kiállították „A kétnyelvűség Szlovákiában 14918-tól napjainkig” című tárlatot, melyet Horony Ákos ismertetette. Kiállításra került az a kétnyelvű közúti tábla is, melyet civil aktivisták helyeztek el Dunaszerdahely mellett, ám az állami önkény azt két nap alatt eltávolította. Horony Ákos szerint a jelenlegi helyzet az, hogy megmaradásunk érdekében plusz erőfeszítések kifejtésére van szükség. Hiába vannak ugyanis hatályos jogszabályok, ha a gyakorlat az, hogy az ügyfelek alkalmazkodnak a hivatalnokokhoz.
Mézes Rudolf a 2011-es népszámlálási kampányról tartott összefoglalót. Remélte, hogy már eredményekről is szólhat, ám az adatokat még nem tette közzé a Szlovák Statisztikai Hivatal.

A nyitónap délutánjának témái az emberi és kisebbségi jogok hatékony érvényesítése a mindennapjainkban, a magyar nemzetpolitikai stratégiai kerete, a civil társadalom nemzetmegtartó szerepe voltak.
Szili Katalin a magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának képviseletében szólalt fel. Úgy véli, a MÁÉRT által elfogadott nemzetstratégiai keret fontos előrelépés ahhoz, hogy végre megszülessen az egységes nemzetstratégia. Emlékeztetett 2004. december ötödikére is, amikor a magyarországi népszavazás a kettős állampolgárságról nagy traumát okozott, de a magyar politika azóta az állampolgárság könnyített megszerzéséről alkotott törvényével gyógyította ezt a sebet. „Az már más kérdés, hogy ez Szlovákiában milyen visszásságokat hozott” – mondta Szili Katalin, aki az Európai Uniótól elvárja, hogy ne alkalmazzon kettős mércét Magyarország és a többi tagállam megítélésében. A közelgő szlovákiai parlamenti választásokkal kapcsolatban megjegyezte, hogy a Magyarország államhatárain túl élő magyarok helyzete alakulása szempontjából rendkívül fontos az adott országban élő magyarság parlamenti képviselete.
Bauer Edit, az MKP európai parlamenti képviselője figyelmeztetett arra, hogy gondjaink megoldására a nemzetstratégia kevés, hiszen elsősorban mi magunknak kell megfogalmaznunk, hol állunk, és hová szeretnénk jutni. „Nincs idő a várakozásra, cselekedni kell, hiszen az asszimiláció felgyorsult” – mondta. Emellett létszámunk alakulását az elvándorlás is nagyban befolyásolja. Az Európai Unió, illetve annak parlamentje csak olyan területeken hozhat döntést, amelyre az alapszerződés feljogosítja. A Lisszaboni Szerződésben megjelent egy új intézmény, ha egy polgári kezdeményezést egymillió aláírás támogat, akkor jogszabályt alkothat az Európai Parlament is.
Entz Géza, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium főtanácsadója szerint a kulturális területen is meg kell erősíteni a Kárpát-medencei együttműködést, és ebben a Csemadoknak fontos szerepe lehet. Csizmadia László,a  Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány elnöke az önkéntes munkák felbecsülhetetlen szerepére hívta fel a figyelmet. „A civilek munkájának mindenképpen el kell szakadnia a politikai pártoktól” – hangsúlyozta. Matkovits Kretz Eleonóra, a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetisége Körének tevékenységéről szólt, mely a Csemadokkal hasznos tapasztalatcserét folytat.

Balogh Csaba nagykövet előadásában kijelentette, a magyar kormány által képviselt értékek valódi európai értékek. Még inkább azok, mint amelyeket az Európai Unió hivatalosan is felvállalt. Ide tartozik a keresztény értékek nyílt vállalása, követése is, melyet Magyarország fel mert vállalni, az Európai Unió eddig nem. A nagykövet szerint a Magyarország elleni támadások oka a példastatuálás, illetve a Nyugat-európai országok ezzel próbálják elterelni a figyelmet a saját problémáikról. „Szerencsére nem vagyunk egyedül Európában, csak ellenfeleink hangosabbak, mint barátaink, vagy ahogy nemrég egy litván újságban olvastam: „Kelet-Európa lesüti a szemét”. Balogh Csaba szerint szemléletváltásra van szükség. „Itt az ideje, hogy kisebbség helyett úgy gondoljunk magunkra, mint a Kárpát-medencei többségre. Ehhez arra is szükség van, hogy ledöntsük a fejekben létező határokat”. A szlovákiai  választásokkal kapcsolatban hangsúlyozta, a nemzet minden tagja felelős a nemzet többi tagjáért, és ez alól a felelősség alól senki sem bújhat ki. „Arra kérem Önöket, hogy vegyenek részt a választásokon, és szavazzanak a lelkiismeretük szerint” – mondta Balogh Csaba.

A munkaértekezlet második napján délelőtt az elkövetkező időszak fő célkitűzéseiről, feladatairól beszéltek. Az országos rendezvényekről Görföl Jenő, Huszár László és Mézes Rudolf szóltak részletesen. Délután a szervezet nemzetközi kapcsolatairól és a támogatási rendszerekről tárgyaltak. Erre a programpontra több magyarországi közéleti személyt kértek fel előadásra, köztük Ékes Ilona parlamenti képviselőt, a Nemzeti Összetartozás Bizottságának tagját, Horváth Violát, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátusának képviselőjét, Fórizs Zoltánt, a Magyar Nemzeti Digitális Archívum igazgatóhelyettesét, Fenyvesi Ferencet, a veszprémi MÉN Alapítvány képviselőjét. Valamennyien elfogadták a meghívást, és személyesen vagy más személy által képviselve gondolataik elhangzottak a búcsi munkaértekezleten. Mák Kornél, a Kecskeméti Polgármesteri Hivatal alpolgármestere egészségügyi okokból nem vehetett részt a konferencián.

A Csemadok tisztségviselői támogatják a szlovákiai magyar választókhoz és Dél-Szlovákia lakosaihoz intézett felhívást.

A Csemadok 2012-es évre tervezett országos rendezvényei:

 • Magyar Kultúra Napja (ez Galántán, 2012. január 22-én volt)
 • Megemlékezés az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról (március 15., Pozsony)
 • Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny (Rimaszombat, április 26-28)
 • Országos Népművészeti Fesztivál (Deáki, június 1-3)
 • Duna Menti tavasz (Dunaszerdahely, június 5-8)
 • III. Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny (Dunaszerdahely, június 8-9)
 • Jászói Nyári Egyetem (Jászó, június 10-16)
 • Generációk találkozója (Kálaz, június 10-16)
 • Országos Kulturális Ünnepség (Gombaszög, július 5-7)
 • Határmenti Népművészeti Fesztivál (Kisgéres, augusztus 25-26)
 • Magyar Dal Napja (Kassa, szeptember 9)
 • XLIII. Szenci Molnár Albert Napok (szeptember 28)
 • Verséneklők Országos Fesztiválja (Fülek, szeptember 28-30)
 • A Csemadok XXIII. Országos Közgyűlése (Érsekújvár, október 20-21)
 • Őszirózsa – a magyar nótaénekesek XIII. versenye (Ipolynyék, október 6-7)
 • Kazinczy Napok (Kassa, október 25-27)
 • Fábry Napok (Szepsi, november 8-9)
 • XI. Országos Citeratalálkozó (Buzita, november 10.)
 • Kodály Zoltán Nemzetközi Hegedűverseny (Galánta, november 15-17)
 • XIV. Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivál (Szepsi, december 6-9)
 • Kodály Kórusok V. Nemzetközi Találkozója (Galánta, december 10-16)

Felvidék. am, O.N.

Képgalériánk itt tekinthjető meg.

{iarelatednews articleid=”32443″}