32646

Wass Albert halálának évfordulója alkalmából a Nobilitas Carpathiae civil szervezet 2012. február 24-én pénteken az érsekújvári Korzó szálloda Zöld szalonjában emlékestet rendezett. (+Képgaléria)

A magyar nemesi családok Nobilitas Carpathiae felvidéki civil szervezete egyik legfontosabb célkitűzései közé tartozik, hogy megőrizze azoknak a történelmi családoknak a hagyatékát, amelyek jelentős mértékben hozájárultak hazánk fejlődéséhez. Ezért – az elmúlt esztendők hagyományait követve – a civil szervezet az idén is folytatja e célkitűzés teljesítésére irányuló tevékenységét. 
Wass Albert (1908 – 1998) halálának évfordulója alkalmából (február 17.) a Nobilitas Carpathiae 2012. február 24-én pénteken az érsekújvári Korzó szállodában 18.00 órai kezdettel emlékestet rendezett. A civil szervezet ezzel a rendezvénnyel egyúttal bekapcsolódott a debreceni Egyesült Magyar Ifjúság 2003. évi kezdeményezésére évente megrendezendő egész Kárpát-medencét átőlelő 25 órán át tartó felolvasásba, amelyen az erdélyi író és költő műveiből hangzottak el részletek. Az idén immár ötödik ízben megtartott megmozduláson nem csak érsekújvári, hanem a térségből összegyűlt Wass Albert-tisztelők is részt vettek.
Az emlékest napirendje a Himnusszal kezdődött, majd Berényi Margit, a Nobilitas Carpathiae kultúrbizottságának elnöke köszöntötte a megjelent közönséget. Bevezető beszédében ismertette a civil szervezet célkitűzéseit, eddigi tevékenységét, valamint az elkövetkező időszakra tervezett jelentősebb rendezvényeit. „Célkitűzéseink elérése érdekében nevelési, oktatási és népművelési tevékenységet folytatunk a közvélemény megfelelő alakítása és a polgárok széleskörű bevonása céljából. Csupán a tavalyi, azaz 2011. évben több mint harminc rendezvényen működtünk közre mint szervező vagy társszervező, illetve mint aktív résztvevő” – mondta a kultúrbizottság elnöke.
Dr. jur. Dr.-Ing. Práznovszky Miklós, a Nobilitas Carpathiae országos elnöke „Wass Albert – a nemes költő, író és hazafi” című előadásában Wass Albert főnemesi családját mutatta be. Rámutatott arra, hogy felmenői között neves személyiségeket találhatunk, akik jelentős szerepet játszottak Erdély történetében. „Annak az erdélyi arisztokráciának a képviselője volt, amely társadalmi állását sohasem privilégiumok, hanem kötelezettségek forrásának tekintette. Nemesi származása ellenére Wass Albert szívéhez az egyszerű emberek álltak közel és gondolkodását azok alakították. Minden embert egyformán értékesnek tartott” – hangzott el a Nobilitas Carpathiae országos elnöke előadásában.
Wass Albert életét és munkásságát Tarics Péter, a Pro-Cultura-Hungarica díjjal kitüntetett felvidéki író, újságíró, pedagógus, előadóművész és politikai szakértő mutatta be azonos című előadásában. Ebben kihangsúlyozta, hogy Wass Albert nem csak költő és író volt, hanem egyben újságíró és közszemély is. Foglalkozott az ünnepelt Erdélyben eltöltött gyermekkorával, majd rátért emigrációs éveire, amelyek jelentősen meghatározák szemilyéségét és irodalmi pályafutását. Előadásában idézett a költő és író legjelentősebb műveiből.
Az egyes előadások között és utánuk további részletek hangzottak el szellemóriásunk vers- és prózaműveiből szóban és dalban. Berényi Dávid, a budapesti Madách Musical és Táncművészeti Iskola hallgatója mély benyomást keltő módon adott elő egy részletet az Adjátok vissza a hegyeimet! című 1949-ben írt regényéből, amely „A Nagy Könyv” elnevezésű 2005-ben lezajlott országos felmérés és programsorozat keretén belül a 14. legnépszerűbb magyar regénynek bizonyult. A regény népszerűségét az is bizonyítja, hogy az érsekújvári emlékesten egy további részlet is elhangzott belőle, mégpedig Strba Sándor érsekújvári helytörténész felolvasásában.
Danczi Mónika Takács Gábor kíséretével a Dalol a honvágy című verset adta elő megzenésített feldolgozásban. A duett még további megzenésített darabokat adott elő a megjelent közönség nagy tetszésére, mint például a Nélküled és a Magyar cirkusz című verseket. Wárnay Szalma Zsolt által válogatott képek vetítésével tarkították a szervezők „Wass Albert élete képekben” címmel.”
Az est folyamán a költő és író számos további műve hangzott el Dusík Szabolcs (Véren vett ország, Intelem), Bankó Bence (Hókirály, A gyökér megmarad), Berényi Dávid (Csillagvirágok) – mindhárman a budapesti Madách Musical és Táncművészeti Iskola hallgatója, továbbá Száraz Dénes (Elkésett szerelmeslevél), Borka Zoltán (Erdély, Kolozsvár) és Berényi Margit (A magyar nemzet hét paramcsolata) tolmácsolásában.
Berényi Margit ismertette az ötödik felolvasó szervezőinek köszöntőlevelét. Ebben Hegedűs Gergely András az Egyesült Magyar Ifjúság nevében a következóket írja: „A magyarságnak pedig egyre nagyobb szüksége lesz erre a teremtőerőre, teremtőképességre. A körülöttünk vajúdó világban ugyanis nem marad más választásunk, mint visszatérni a Wass Albert, Nyírő József, Fekete István, Tamási Áron és a többi nagy szellemóriásunk által kinyilvánított értékekhez: a földhöz, az emberi közösségekhez, a teremtő, építő, alkotó munkához és a természettel, Istennel összehangolt létezéshez”.

Az érsekújvári tartalmas, lélekemelő Wass Albert-emlékest a Szózat eléneklésével ért végett.

Szöveg és fényképek: Práznovszky Miklós, Felvidék Ma

{iarelatednews articleid=”32600″}

{phocagallery view=category|categoryid=425|limitstart=0|limitcount=0|type=1}