32228

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség is tagja a Megbékélési Mozgalomnak, bekapcsolódik a munkába, s együttműködési megállapodást kötöttek.

Surján László, a mozgalom elindítója, aki egyúttal az Európai Parlament magyar kereszténydemokrata képviselője, ill. 2012. január 18-tól e fontos európai testület egyik alelnöki posztját is betölt így fogalmaz: „A Charta XXI nevű kezdeményezés egy olyan mozgalom, amely a megbékélést célozza aközött a 7 ország között, akik 2004-ben léptek be az unióba, és amelyek sok feszültséget hordoznak a múltból. Pedig egymásra vannak utalva; összefogásuk és együttműködésük elkerülhetetlen, ha élni akarnak az unió nyújtotta lehetőségekkel, és érvényesíteni szeretnék érdekeiket. Márpedig ez a gyűlölködés szellemében nem megy. Mi arra építünk, hogy az emberek – ezen országok polgárai – között nincs gyűlölködés, ez csak néhány politikai párt gerjeszti. Mozgalmunk célja ezt a természetes jószomszédi viszonyt a felszínre hozni és erősíteni. Például közös kultúránk, hagyományaink ápolásával.”
A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség 2011. december 2-án kötötte meg megállapodását a Megbékélési Mozgalommal. A Csémi Szilárd, a SZMCS ügyvezető elnöke és Dr. Surján László, a Megbékélési Mozgalom képviselője által aláírt megállapodásban kijelentik, hogy a Kárpátok ölelte térségben élő közép-kelet európai népek közötti megbékélés útja elsősorban a mindennapokon, az ember és ember közötti személyesen ápolt jó kapcsolatokon múlik. S az együttműködést annak tudatában kötik, hogy a cserkésztörvény szelleme és betűje a mindennapokban sokat segíthet a közép-kelet európai népek egymáshoz való közeledésében, s meggyőződésük, hogy a megbékéléshez, amely elengedhetetlen feltétele gyermekeink és unokáink békés életének, széleskörű összefogás szükséges. Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség vállalta egyetértve a Megbékélési Mozgalom céljaival, hogy a maga eszközeivel elősegíti a mozgalom minél szélesebb körben való ismertetését, céljainak sikerét. Ugyanakkor a Megbékélési Mozgalom kifejezte nagyrabecsülését Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség törekvései iránt, érdekelt annak sikerében.

Január derekán Strasbourgban a mozgalom által szervezett konferencián a cserkészszövetség képviseletében Juhász Gergő vett részt. E kapcsán elmondta, hogy van igény és van akarat a konfliktusok feloldására és vannak emberek, akik ezért dolgoznak. Előbb-utóbb tudatosítanunk kell, hogy nem a túlélés, vagy az egymás mellett élés a cél, hanem az együttélés, mert azzal tud mindkét kultúra (legyen az bármelyik kettő a Kárpát-medencében) fejlődni, megismerni és fennmaradni. Beszámolója Strasbourg az nyugat-e? címmel írta meg. Galó László és Martin Horansky a szlovákiai magyar és szlovák egyetemisták közös programjairól, együttéléséről beszélt Strasbourgban, valamint annak a veszélyéről, hogy a nagypolitika konfliktusai miként szivárognak le a közemberig. “Szlovákia valódi problémáival foglalkozzunk, ne pedig a művi úton, hangulatkeltés céljából kreáltakkal!” – hangsúlyozták a felszólalók. 
A négynapos látogatás záró rendezvényeként pénteken a Kárpát-medencében élő népek együttélésének kihívásairól, nehézségeiről, valamint a Charta XXI Mozgalom szerepéről és lehetőségeiről tanácskoznak a civilek a németországi Offenburgban. A Surján László által életre hívott Charta XXI Mozgalom civil összefogásra buzdít; emberek között hidak építését szorgalmazza, s célja kiemelni az együttélés kérdését a politika örvényeiből, ezátal megtalálni az együttélés örömét. Az elmúlt másfél évben többnemzetiségű kerekasztal-beszélgetéseket (Nagymegyer, Szabadka, Beregszász, Kolozsvár, Lendva, Brüsszel), egy az Európai Parlamentben útjára bocsájtott vándorkiállítást (Hidak Európa Népei Között) és számos civil rendezvényt tudhat maga mögött a mozgalom. Tíz nyelven működő honlapján (www.chartaxxi.eu) eddig mintegy 2800 ember adta nevét a megbékéléshez.
A konferenciáról és eredményeiről bővebben: http://chartaxxi.eu/?p=1431
A konferencia programja: http://chartaxxi.eu/?p=1380
A Megbékélés chartája és a mozgalom legújabb információi is megtalálhatóak itt: http://chartaxxi.eu

Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”32225″}