SZMK kerekasztal
Kép: archívum

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala meglepetéssel és csalódással vette tudomásul, hogy a Nemzeti Kisebbségek és Etnikai Csoportok Bizottságának február 13-i ülésén semmilyen formában nem értékelték a kisebbségi kultúrák fejlesztésére tett ígéretek megvalósulását. (Frissítve Juhász László állásfoglalásával)

A tétlenségnek a jövőben súlyos következményei lehetnek a kisebbségekre nézve. A Kerekasztal képviselői az ülésen olyan határozati javaslatot terjesztettek elő, mely a kisebbségi kultúrák fejlesztésével foglalkozó, egyébként a kormányhivatal által kidolgozott törvénytervezet elfogadását javasolta, kiemelve annak legfontosabb alapelveit. Az ajánlás a jelenlegi tisztviselőket váltó, a kisebbségek iránt vélhetően kevéssé engedékeny kormány számára jelölte volna ki a kisebbségi problémák kezelésének irányát, egyfajta vállalásként.
Az ülésen váratlanul előkerült egy hasonló tartalmú, de megfogalmazásában jóval enyhébb dokumentum a kormányhivatal részéről, a vita után pedig – holott a megegyezésre késznek mutatkozotak a kisebbségek képviselői – egyik javaslatot sem fogadták el..
A Kerekasztal aggályosnak tartja, hogy a Bizottság a következő kormány számára semmilyen ajánlást nem tett a kisebbségi kultúrák támogatására nézve. A jelenlegi tisztviselők utódainak kezét így semmilyen vállalás, sem pedig ajánlás nem köti. Így azok a kulcsfontosságú törvény végrehajtását jóval könnyebben elszabotálhatják, vagy halaszthatják. A Kerekasztal súlyos taktikai hibának tartja a hétfőn történteket, de a jövőben is megkülönböztetett figyelemmel kíséri a tervezet sorsát, hogy a kisebbségi kultúrák fejlesztése törvényes, átlátható és a közösség számára is hasznot hozó keretek között folytatódjék. – írja sajtóközleményében a  Szlovákiai Magyarok Kerekasztala.

* * * 

Juhász László a Kormányhivatal Nemzeti Kisebbségi Főosztályának főosztályvezetője szerkesztőségünkhöz eljuttatott állásfoglalásban utasítja vissza a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala által megfogalmazott bírálatot. “A legnagyobb rosszindulattal sem nevezhetjük „tétlenségnek” a Nemzeti Kisebbségek és Etnikai Csoportok Bizottságának működését. A Rudolf Chmel (Híd) által életrehívott és elnökölt testület az elmúlt időszakban – a többi között – a Kerekasztal által is említett, a kisebbségi kultúrák finanszírozásával foglalkozó törvénytervezetet is megvitatta.” – írja Juhász László, majd az alábbiakat teszi hozzá:
“Az állásfoglalás-tervezet Öllös László által előterjesztett formájában a többi között arra is rá kívánt mutatni, hogy a kormány nem teljesítette a programnyilatkozatában foglaltakat, vagyis nem fogadta el a kisebbségi kultúrák finanszírozásáról szóló törvényt. Az igazság azonban ennél árnyaltabb: a szóban forgó törvény normaszövegét a miniszterelnök-helyettes hivatala elkészítette és konzultálta valamennyi kisebbség képviselőjével. Tény, hogy az előrehozott választások miatt a jogalkotási folyamat befejezésére és a törvény elfogadására már nem maradt idő.
A Kerekasztal az állásfoglalás-javaslat kapcsán a következő kormány számára kijelölt irányról és „vállalásról” beszél. Ez már csak azért sem állja meg a helyét, mivel az esetlegesen elfogadott állásfoglalás semmilyen formában nem jelentett volna kötelmeket a következő kormány számára.
Öllösék „súlyos taktikai hibának” tartják a hétfőn történteket. Egyetértünk a Kerekasztallal, hogy taktikai hiba volt a Bizottságot alkotó többi kisebbség képviselőivel való egyeztetés nélkül előterjeszteni javaslatukat, melynek így nem volt esélye a sikerre.
A Nemzeti Kisebbségek és Etnikai Csoportok Bizottságának legitim döntése volt, hogy nem fogadtak el határozatot a nemzeti kisebbségek kultúrája megőrzésének és fejlesztésének védelméről és támogatásáról szóló törvénnyel kapcsolatban. Véleményünk szerint ennek oka az volt, hogy a Bizottság tagjainak nagyobbik része felismerte és megértette, hogy a törvény elfogadását elsősorban a kormány mandátumának idő előtti lejárta tette lehetetlenné.” – áll Juhász László főosztályvezető állásfoglalásában.

Felvidék.ma