palyazat05

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdette a 2012. évi központi pályázati felhívását, valamint  „A magyar kultúráért és oktatásért” címmel az ún. kisösszegű pályázatokat.

A központi pályázati felhívásra elsősorban olyan nagy, széles társadalmi csoportokat érintő projektterveket várnak, amelyek megvalósításának időszaka 2012. március 9. és 2013. február 28. közé esik.
A pályázatokat elektronikus, illetve postai úton lehet az Alapkezelőhöz eljuttatni 2012. március 9 – április 10. között. A megpályázható összegek országonként eltérőek.
A pályázati felhívások (Erdély, Felvidék, Vajdaság és Kárpátalja) ezen a linken találhatók:

„A magyar kultúráért és oktatásért” – a határon túli régiók vonatkozásában is meghirdették a pályázatokat. Felvidéken a Bethlen Gábor Alap és a Csemadok 2012. évi oktatási és közművelődési pályázata 2012. március 9-április 10. között nyújtható be – a Szlovákiában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása jegyében. A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.
Pályázhat társadalmi szervezet, alapítvány, jogi személyiséggel rendelkező önkormányzat, valamint az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény, egyház, valamint egyház által fenntartott hitéleti, oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmény. Magyar nyelvű média támogatására gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság –  ezen belül különösen mikro-, kis- és középvállalkozás is nyújthat be pályázatot. Nem nyújthatnak be pályázatot politikai pártok vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek, profitorientált gazdasági társaságok, kivétel – lapkiadás tárgyában gazdasági társaságok is nyújthatnak be pályázatot.
A minimálisan igényelhető összeg 100.000,- Ft, a maximálisan igényelhető összeg 600.000,- Ft. A teljes támogatási keretösszeg: 46 millió Ft.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, mely lehet elő- vagy utófinanszírozású. A pályázat megvalósításának időszaka 2012. március 9. – 2013. február 28.
A pályázat benyújtásának határideje 2012. március 9-2012. április 10. 14.00 óra. Elszámolási határidő a támogatott program megvalósítását követő 30 napon belül, legkésőbb 2013. március 30-ig.
A pályázati adatlap, a költségterv és a szakmai projektterv a www.csemadok.sk honlapról tölthető le.
A pályázatokat Szlovákiában a következő címre kell benyújtani: RR Csemadok, Bacsákova 240/13., P. O. Box 16., 929 01 Dunajska Streda/ Dunaszerdahely.
Az Alapkezelő szeretné ösztönözni a pályázókat szakmai és költségvetési szempontból is minőségi pályázatok elkészítésére. A beérkezett pályázatokat a CSEMADOK OT ellenőrzi és feldolgozza, támogatási javaslattétellel továbbítja a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz, amely továbbítja a Bethlen Gábor Alap Kollégiumának, melynek döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény alapján a Bizottság elé terjeszti.
További információk a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. – www.bgazrt.hu – és a Csemadok OT www.csemadok.sk – honlapján a 2012. évi Pályázati útmutató címszó alatt találhatók.
A pályázati felhívás itt olvasható:

Felvidék.ma