33114

„Kik vagyunk mi magyarok? Milyen lehet a magyar jövő?” címmel két hete a komáromi Ipariskola diákjainak tartott előadást, a héten pedig Rimaszécsen majd Szepsiben indította el előadói körútját Batta György.

Komáromban több mint száz diák pisszenés nélkül hallgatta előadását, s nagyon sok kérdésre kellett megfelelnie. Az érdeklődés Rimaszécsen és Szepsiben is megvolt.
Rimaszécsen március 19-én került sor az előadásra a Rimaszécsi Polgárok és Vállalkozók Szövetsége Polgári Társulás szervezésében. A szép számban megjelent közönséget a polgári társulás nevében Gál Mária üdvözölte. Elöljáróban kifejtették sajnálatukat a krasznahorkai várral történtekkel kapcsolatban, s maguk is csatlakoztak a gyűjtéshez. A serkei Lichtmanegger Tibor énekkel és a darnyai Bálint István tárogatón Krasznahorka büszke vára című dallal hangolták rá a közönséget az előadásra. Bevezető gondolatokat Újj Beáta mondott, majd azzal kérte fel az előadót, hogy oltsa belénk is a belőle sugározó nagy-nagy szeretetet és összefogni akarást, mert nagy szükségünk van rá.
A lesújtó friss népszámlálási adatok igazolják: Ha létezni akarunk ősi szülőföldünkön, újjá kell építeni közösségünket. Elsősorban azt kell tisztáznunk, hogy kik is vagyunk voltaképpen mi, magyarok? Miért lett oltalmazónk Mária, a Világ Királynője, akit mi a Magyarok Nagyasszonyának nevezünk? Miért kaptuk mi a Szent Koronát? Miért tőlünk indult el a nagyvilágba a Szeretetláng mozgalom? Ezekre a kérdésekre keresi előadásában Batta György “Magyar Örökség” díjas író, publicista.
Batta György családja Rimaszécsről származik, 55 éve hagyták el a gömöri települést, de most is minden ugyanúgy él benne. Azon kérdésünkre, hogy milyen érzés volt most visszatérni, s itt előadni, úgy válaszolt, vannak olyan helyzetek, amikor az ember tapasztalatból tudhatja, hogy nem mindennapi dologban lesz része. Ez így volt Rimaszécsen is. “Nagyon nagy élmény ez. Fölülkerekedett bennem az az öröm, hogy ennyi év után még mindig van kapcsolat, s vissza lehet ide jönni” – mondta.

Szepsiben is színültig megtelt a Városi Művelődési Központ F-klubja. Itt március 24-én az egybegyűlteket Vitéz Erika, a VMK igazgatója üdvözölte, s pár szóval bemutatta az előadót, továbbá elmondta azt is, hogy ezen előadással a szárnyait bontogató Szepsi Népi Akadémiát indítják el. Mint megtudtuk Batta György, ugyancsak szorgoskodik a Komáromi Népi Akadémia létrehozásán. Vitéz Erika az előadó bemutatását Gyüre Lajos: A tálentumos ember versének szavalatával fejezte be, párhuzamot vonva a versben elmondottak s az író személyisége között.
Batta György előadásában felhívta a figyelmet arra, hogy egyre több az elkeseredett magyar ember. A csüggedés általában önmagunkba fordulást, bezárkózást eredményez. Az elszigetelődés a közösségi élet, az összefogás halála, de mindenképpen meggyengülést jelent. A felvidéki magyarság élettere alaposan beszűkült az utóbbi húsz évben, szülőföldünkön már csak kevesen képesek munkához jutni, s így megélni. Félő, hogy szétszór bennünket a történelem – jegyezte meg.
Meglátása szerint először azt kell tisztázni, hogy kik vagyunk mi magyarok. Rámutatott, arra hogy egyedül a világon nekünk van Szent Koronánk, hogy nem véletlen, az hogy annak idején Szent István Magyarországot a Szűzanyának ajánlotta fel, valamint arra is figyelmeztetett, hogy nagyon sok tehetséges embert kiemelkedő tudóst, s általuk rengeteg tudást, technikai vívmányt adott nemzetünk a világnak. Annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a magyarság predesztinált Európa jövőbeli vezetésére, de ennek alapja a kölcsönös megértés, megbecsülés, szeretet és összefogás. Befejezésül elmondta érzéseit Krasznahorka várának pusztulásával kapcsolatban, s többek közt felolvasta felszólalását, melyet a kettős állampolgárság kapcsán mondott el egy országos FIDESZ rendezvényen. A felmerülő kérdések megválaszolása után kis megvendégeléssel és kötetlen beszélgetéssel zárult a kellemes hangulatú esti összejövetel.

Mint a Felvidék.ma-nak elmondta gondolatébresztő előadásával minél több helyre szeretne eljutni. Batta Györggyel készített beszélgetésünket ITT olvashatják.

VL, HE, Felvidék.ma

Az előadásokról további fényképeket találnak a Képgalériánkban.

{iarelatednews articleid=”33115, 32902″}